royal coronation
7 ธันวาคม 2562
อาชญากรรม

บังคับใช้แล้ว 20 ส.ค. สูบบุหรี่ในบ้าน = ความรุนแรงในครอบครัว

20 สิงหาคม 2562 - 10:08 น.
อาชญากรรม,สูบบุหรี่ในบ้าน,ความรุนแรงในครอบครัว,บังคับใช้,กม
Shares :
เปิดอ่าน 4,355 ครั้ง

การสูบบุหรี่ในบ้าน แม้ไม่ได้ระบุไว้ชัดเจน แต่เข้าข่ายก่ออันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งถือเป็นความรุนแรงในครอบครัวตามนิยามในกฎหมายฉบับนี้

 

               วันที่ 20 สิงหาคม 2562 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ สาระสำคัญส่วนหนึ่งเกี่ยวเนื่องกับ “การสูบบุหรี่ในบ้าน” แม้ไม่ได้ระบุไว้ชัดเจน แต่เข้าข่ายก่ออันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งถือเป็นความรุนแรงในครอบครัวตามนิยามในกฎหมายฉบับนี้ ส่งผลให้คนที่สูบบุหรี่ในบ้านมีความผิด

 

 

 

               สำหรับพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้วันที่ 20 สิงหาคม 2562 โดย พระราชบัญัติฉบับนี้กำหนดไว้ชัดเจนว่า ความรุนแรง เป็นการกระทำใด ๆ ที่บุคคลในครอบครัวได้กระทำต่อกันก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย จิตใจ สุขภาพ เสรีภาพ หรือชื่อเสียงของบุคคลในครอบครัว ซึ่งครอบครัวมี 3 ลักษณะ คือ ตามสายโลหิต ตามพฤตินัย/นิตินัย และบุคคลที่ต้องพึ่งพาอาศัยและอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน

               “ในส่วนของการสูบบุหรี่ คนในบ้านได้รับควันบุหรี่มือสองและมือสาม ซึ่งในกรณีนี้หากคนในบ้านได้รับผลกระทบ โดยเกิดปัญหาสุขภาพและยืนยันได้ว่าเกิดจากการได้รับควันบุหรี่ ตาม พ.ร.บ.ใหม่นี้จะถือว่าผู้ที่สูบบุหรี่ในบ้านมีความผิดในฐานของการก่อความรุนแรงในครอบครัว เพราะทำให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพของคนในครอบครัว อาจจะต้องขึ้นศาลเพื่อพิจารณาความผิด 2 ศาล คือ ศาลอาญา กรณีที่มีการทำร้ายทางกาย ได้รับโทษตามกฎหมายอาญา และศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ซึ่งศาลอาจมีคำสั่งให้คุ้มครองคนในครอบครัวและสั่งบังคับให้ผู้ที่สูบบุหรี่และทำให้เกิดปัญหาในบ้านเข้ารับการบำบัดและเลิกบุหรี่ เพื่อไม่ให้ทำพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความรุนแรงอีก”

               ทั้งนี้ได้ประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคมที่ผ่านมา และจะมีผลบังคับเริ่มใช้ในวันนี้ โดยการสูบบุหรี่ในบ้านจะสามารถเอาผิดเรื่องของความรุนแรงในครอบครัว เนื่องจากคำนิยามของความรุนแรงในครอบครัวนั้น รวมถึงการทำอันตรายต่อสุขภาพ จากนั้นหากใครได้รับผลกระทบหรือพบเห็นผู้ใดได้รับผลกระทบ สามารถร้องเรียนได้ที่ศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัวทุกจังหวัด หรือ พม.จังหวัดได้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลและพิสูจน์ว่าได้รับผลกระทบทางสุขภาพจากการสูบบุหรี่จริงหรือไม่

 

 

Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ