"ดวงฤทธิ์" ออกมาย้ำว่าผู้ประกันตนตามม.33 ไม่ได้รับเงินเยียวยาแจ้งด่วนที่นี่

15 พ.ค. 2563
2.1 k
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์

"ดวงฤทธิ์" ออกมาย้ำว่าผู้ประกันตนตามม.33 ไม่ได้รับเงินเยียวยาแจ้งด่วนที่นี่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ (โควิด-19)สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เผยอนุมัติสั่งจ่ายไปแล้ว จำนวน 809,509 ราย เป็นเงินจำนวน 4,695.898 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2563 ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เปิดเผยกับสื่อมวลชนในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์ ณ สำนักงานประกันสังคม ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี

โดยมีนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และคณะผู้บริหารสำนักงานประกันสังคมให้การต้อนรับ ว่าตนได้มีโอกาสมาตรวจเยี่ยมศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ (โควิด-19) ของสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

ซึ่งวันนี้ได้เปิดดำเนินการเป็นวันแรก ศูนย์จะมีหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ ติดตามการขอรับเงินสิทธิประโยชน์ว่างงานจากเหตุสุดวิสัย การรับเรื่องอุทธรณ์ในกรณีที่ผู้ประกันตนได้รับหนังสือแจ้งผลปฏิเสธ การจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเหตุสุดวิสัยจากสำนักงานประกันสังคม

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคม ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ที่หน่วยปฏิบัติทุกพื้นที่ ทุกจังหวัด และส่วนกลาง ได้จัดตั้งอยู่ที่สำนักงานประกันสังคม 88/28 หมู่ที่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ผู้ประกันตนสามารถใช้บริการได้ทุกหน่วยปฏิบัติและศูนย์ส่วนกลาง ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป ในวันราชการ เวลาทำการ 08.00 - 18.00 น.

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน กล่าวต่อไปว่า ตนได้ติดตามผลการดำเนินงาน จ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย โดยได้รับรายงานจากนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ว่าจากจำนวนผู้ประกันตนมายื่นขอใช้สิทธิแล้วจนถึงปัจจุบัน (เริ่มยื่นตั้งแต่วันที่ 24 มี.ค. - 14 พ.ค.63) จำนวน 1,108,378 ราย สรุปการจ่ายเงินข้อมูล ณ วันที่ (20 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2563) สำนักงานประกันสังคมได้อนุมัติสั่งจ่ายไปแล้ว จำนวน 809,509 ราย เป็นเงินจำนวน 4,695.898 ล้านบาทแล้ว

พร้อมกันนี้ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ได้รับฟังปัญหาและอุปสรรคในการจ่าย สิทธิประโยชน์กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาของสำนักงานประกันสังคม เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับประโยชน์ทดแทนอย่างทั่วถึง และรวดเร็ว

 

"ดวงฤทธิ์" ออกมาย้ำว่าผู้ประกันตนตามม.33 ไม่ได้รับเงินเยียวยาแจ้งด่วนที่นี่

 

"ดวงฤทธิ์" ออกมาย้ำว่าผู้ประกันตนตามม.33 ไม่ได้รับเงินเยียวยาแจ้งด่วนที่นี่

 

"ดวงฤทธิ์" ออกมาย้ำว่าผู้ประกันตนตามม.33 ไม่ได้รับเงินเยียวยาแจ้งด่วนที่นี่

 

"ดวงฤทธิ์" ออกมาย้ำว่าผู้ประกันตนตามม.33 ไม่ได้รับเงินเยียวยาแจ้งด่วนที่นี่