วันที่ 4 เมษายน 2563 ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) แถลงข่าว สถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

 

 

ด่วน! ไทยติดเชื้อเพิ่ม 89 ราย ยอดสะสม 2,067 เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย

 

โดยประเทศไทยมีรายงาน ผู้ป่วยใหม่จำนวน  89 ราย ยอดสะสมรวม 2,067 ราย เสียชีวิต 1 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็นชายไทยอายุ 72 ปี มีโรคประจำตัวแทรกซ้อน

 

ด่วน! ไทยติดเชื้อเพิ่ม 89 ราย ยอดสะสม 2,067 เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย

 

 

ด่วน! ไทยติดเชื้อเพิ่ม 89 ราย ยอดสะสม 2,067 เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย

 

ด่วน! ไทยติดเชื้อเพิ่ม 89 ราย ยอดสะสม 2,067 เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย