คมชัดลึกออนไลน์ 31 มีนาคม 2563
คมชัดลึกออนไลน์
ข่าวด่วน

ประกาศปิดการท่องเที่ยวในเขตอุทยานทุกแห่ง

24 มีนาคม 2563 - 17:24 น.
อุทยาน,สัตว์ป่าและพันธุ์พืช,ปิดอุทยาน,โควิด-19,COVID,คมชัดลึก
ข่าวด่วน

Shares :
เปิดอ่าน 741 ครั้ง

กรมอุทยานฯ ประกาศปิดการท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานทุกแห่ง จากการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


 

 

                    วันที่ 24 มีนาคม 2563 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์ใหม่โคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 (Covid-19) ทำให้หลายหน่วยงานและประชาชนตื่นตัว พร้อมยอดผู้ป่วยพุ่งสูงถึง 827 รายแล้ว ล่าสุด ทางกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ ประกาศ เรื่อง การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ และแหล่งท่องเที่ยวอื่นที่เป็นพื้นที่รับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

 

               ว่าด้วย ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ลงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง มาตรการ และการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ลงวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง มาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2 โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดและสถานการณ์การติดเชื้อของประชากรที่เพิ่มจํานวนขึ้นอย่าง รวดเร็ว รวมทั้งมาตรการควบคุมการระบาดและป้องกันการติดเชื้อ ตลอดจนความปลอดภัยของบุคลากรและ ประชาชนที่เข้ามาท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานที่อยู่ในความรับผิดชอบ นั้น


ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน


 

                   กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาแล้ว อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 20 และมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ประกอบกับระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ข้อ 4 และข้อ 5 รวมทั้ง มาตรา 32 แห่งระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ แผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 จึงประกาศปิดการท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานทุกแห่ง ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวการณ์ปกติ

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

 5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ