เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2563 - นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ประธานคณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน กล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลจะมอบเงินเยียวยาให้แก่ญาติผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์กราดยิงที่ห้างเทอร์มินอล 21 จังหวัดนครราชสีมาจากรัฐบาล นั้น ขอเรียนไปยังญาติผู้บาดเจ็บและญาติผู้เสียชีวิตว่า  เมื่อท่านได้รับค่าเยียวยาแล้ว ตนเห็นว่าในกรณีดังกล่าวนี้ต้องไม่เป็นการตัดสิทธิผู้ที่ได้รับความเสียหายที่จะสามารถฟ้องร้องหน่วยงานต้นสังกัด ผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องในกรณีการประมาทเลินเล่อ ละหลวม ละเลยต่อหน้าที่ในการป้องกันเหตุการณ์ดังกล่าวมิให้เกิดขึ้น หากผู้ที่ได้รับความเสียหายยังคงติดใจที่จะฟ้องร้องดำเนินคดีเรียกค่าเสียหายต่อบุคคลที่ต้องรับผิดชอบ ทั้งในทางคดีแพ่งและคดีปกครอง 

ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

 

อ่านข่าวเกี่ยวข้อง

          นายจิรายุ กล่าวอีกว่า ในกรณีลักษณะคล้ายกันเช่นนี้ ในต่างประเทศนอกจากรัฐบาลจะต้องเยียวยาผู้บาดเจ็บและญาติผู้เสียชีวิตแล้ว ยังสามารถฟ้องร้องทางแพ่งและทางปกครองกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วย เพราะแต่ละชีวิตที่สูญเสียไป มีภาระหน้าที่ในการรับผิดชอบครอบครัวและหน้าที่การงานที่แตกต่างกันไป เงินเยียวยาเพียงเล็กน้อยไม่สามารถชดเชยความสูญเสียอันใหญ่หลวงนี้ได้ของแต่ละครอบครัวได้เพียงพอ ซึ่งตนไม่อยากเห็นเพียงแค่รัฐบาลจ่ายเงินชดเชยแล้วจบกันจะเป็นการไปตัดสิทธิ์ของญาติผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ