รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท

781403

 

เลขหน้า 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

952 , 515

เลขท้าย 3 ตั 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

030 , 918

เลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัลๆละ 2,000 บาท

94

 

ผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆ 200,000 บาท

236727 , 624778 , 186877 , 320101 , 031350

 

ผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆ 80,000 บาท

788719 , 095797 , 880226 , 215618 , 096409 , 114645 , 468941 , 957558 , 278606 , 163530

ผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท

264330 , 396458 , 546908 , 858420 , 843796 , 628825 , 647075 , 652474 , 026097 , 199091 , 419102 , 080271 , 241899 , 604182 , 108850 , 629869 , 616290 , 831041 , 054570 , 072592 , , 010122 , 796134 , 435585 , 500669 , 320396 , 819036 , 504034 , 407436 , 645659 , 862836 , 870727 , 476520 , 447807 , 383358 , 399348 , 766387 , 735607 , 165618 , 717748 , 233305 , 151186 , 506877 , 319221 , 055273 , 992262 , 137277 , 663691 , 585988 , 635774 , 786721

 

 

ผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท

 

662428 , 293762 , 935719 , 823265 , 524440 , 099771 , 332670 , 010841 , 482524 , 610217 , 169419 , 862406 , 355732 , 799306 , 154166 , 118810 , 654913 , 018315 , 369070 , 527732 , 505695 , 669300 , 118643 , 012775 , 261597 , 523754 , 595533 , 548699 , 611160 , 033209 , 324847 , 267503 , 929814 , 330037 , 597086 , 981858 , 787530 , 940584 , 991713 , 876736 , 121037 , 546242 , 024883 , 251535 , 388252 , 831908 , 733330 , 714226 , 993285 , 240286 , 615278 , 941789 , 046146 , 152719 , 797306 , 140491 , 997597 , 990126 , 104426 , 765905 , 316433 , 796434 , 358828 , 773168 , 371571 , 994358 , 540767 , 227843 , 790302 , 466692 , 818849 , 476526 , 391023 , 860890 , 161889 , 101185 , 345967 , 785132 , 936400 , 591150 , 129734 , 743100 , 818565 , 431675 , 626858 , 679750 , 559967 , 246078 , 066781 , 382615 , 511033 , 143146 , 332934 , 957217 , 884810 , 718183 , 528483 , 416435 , 004902 , 762447