วันที่ 17 ม.ค. 2563 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแกนนำระดับตำบล พื้นที่จังหวัดพิจิตร ภายใต้โครงการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในหมู่บ้าน/ชุมชน ว่า

 

 

ยธ.หนุนชุมชนสร้างกำแพงป้องกันยาเสพติด

 

 

 

               โครงการนี้เป็นแนวทางการป้องกันปัญหายาเสพติด ที่ปัจจุบันยาเสพติดถูกผลิตโดยเครื่องจักร และมีแนวโน้มที่จะเข้ามายังประเทศไทยผ่านทางแนวชายแดนทางภาคเหนือมากขึ้น ดังนั้นเพื่อความไม่ประมาทจึงต้องทำกำแพงป้องกัน สกัดการลำเลียงยาเสพติดไปยังภูมิภาคอื่นๆ โดยมีจังหวัดที่เป็นกำแพงคือ จังหวัดตาก กำแพงเพชร สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร และนครสวรรค์ โดยพิจิตรเป็นจังหวัดนำร่อง มีการอบรมตัวแทนจากหมู่บ้าน 936 หมู่บ้าน/ชุมชน จากนั้นจะคัดกรองว่าบ้านไหนในหมู่บ้านไม่มีการเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เราจะมอบธงสีขาวให้เป็นสัญลักษณ์ แต่หากบ้านไหนมีผู้เสพหรือผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด จะมีมาตรการลงโทษทางสังคม เช่น ไม่ให้ความช่วยเหลือใดๆ ทั้งงานแต่ง งานศพ งานบวช รวมทั้งกิจกรรมต่างๆในหมู่บ้าน และห้ามกู้เงินกองทุนหมู่บ้านด้วย จนกว่าบ้านนั้นจะให้ความร่วมมือที่ดีหันมาร่วมมือแก้ปัญหายาเสพติด เพื่อให้ยาเสพติดในหมู่บ้านนั้นหมดไป

 

 

ยธ.หนุนชุมชนสร้างกำแพงป้องกันยาเสพติด

 

 

               “การสร้างกำแพงนี้ขึ้นมาจะสามารถสกัดกั้นยาเสพติดไว้ได้ เพราะเส้นทางการขนส่งนั้นจะมาติดกำแพงประชาชนและหมู่บ้านเหล่านี้ วันนี้นักโทษในเรือนจำมีปัญหาแออัดล้นคุก ส่วนหนึ่งเป็นนักโทษยาเสพติดมากถึง 80% เมื่อเราสร้างโครงการนี้จะทำให้ปัญหานักโทษที่เกี่ยวกับยาเสพติดลดลงไปได้ด้วย นอกจากนี้ในแต่ละพื้นที่ยังมีกองทุนแม่ของแผ่นดิน ซึ่งที่ผ่านมาสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ดีในระดับหนึ่ง” นายสมศักดิ์ กล่าว

 

 

ยธ.หนุนชุมชนสร้างกำแพงป้องกันยาเสพติด

 

 

               นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า สำหรับโครงการสร้างพื้นที่ปลอดภัย เป็นแนวทางการป้องกัน ส่วนปฏิบัติการ 1386 เป็นแนวทางการปราบปราม ซึ่งทั้ง 2 โครงการต้องเดินควบคู่กันไป นอกจากนี้ยังมีปฏิบัติการ 1511 ที่เป็นการร่วมมือกันระหว่างประเทศในกลุ่มลุ่มน้ำโขง วันนี้เราต้องเน้นทั้งการป้องกัน การปราบปราม และบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยา เป็นการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน หากการทำงานสอดประสานกันได้ลงตัวแล้ว จะให้ให้ปัญหายาเสพติดลดลงได้ เมื่อเราเริ่มจากหมู่บ้านและชุมชน เป็นฐานที่เข้มแข็งแล้ว การป้องกันและปราบปรามจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างแน่นอน