เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2563 - ในการประชุมวุฒิสภา ช่วงกระทู้ถามสด นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตอบกระทู้ถามสดของนายคำนูณ สิทธิสมาน ส.ว. ต่อประเด็นรณรงค์ให้ประชาชนงดใช้ถุงพลาสติกในประเทศ แต่กลับพบว่าไม่มีมาตรการกำกับการนำเข้าขยะพลาสติกจากต่างประเทศ กว่า 4 แสนตัน ตอนหนึ่งโดยยอมรับว่า ปี 2560 - 2563 ประเทศไทยนำเข้าเศษขยะพลาสติกจากต่างประเทศมาถึง 1.1 ล้านตัน เพื่อนำมารีไซเคิล แต่ข้อเท็จจริงพบว่า การนำขยะจากต่างประเทศเข้ามาทิ้งในประเทศไทย หลังจากที่ประเทศจีนยกเลิกนำเข้า

 

          ทั้งนี้ในการพิจารณาแก้ไข ตนรอให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ลงนามตั้งคณะอนุกรรมการกำจัดขยะพลาสติกและขยะอิเลคทรอนิสก์อย่างเป็นทางการและเริ่มทำงานจะเรียกหารือเพื่อแก้ไข ซึ่งตนยืนยันว่าประเทศไทยไม่ใช่ที่ทิ้งขยะ และหมดเวลาที่ต่างประเทศจะเอาเปรียบประเทศไทย โดยในปี 2563 ขยะพลาสติกต้องหมดจากประเทศไทย.