รัฐสภา 12 ธันวาคม 2562  เตรียมประชุมร่วมรัฐสภา 24 ธันวา พิจารณา 2 เรื่องสำคัญ ส.ว. จ่อตั้งกมธ.ตรวจสอบประวัติ รัชนันท์ ก่อนนั่ง ตุลาการศาลปกครอง

 

 

 

นายคำนูณ สิทธิสมาน ส.ว. ฐานะ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา) เปิดเผยว่า ที่ประชุมวิปวุฒิสภาได้รับแจ้งจากนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาว่าจะมีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาในวันที่ 24 ธันวาคม เพื่อพิจารณาพิธีสารแก้ไขเพิ่มเติมความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียนฉบับที่ 4 และร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภา ฉบับใหม่ สำหรับ สาระสำคัญของพิธีสารฯนั้นจะมีเนี้อหาเกี่ยวกับห้ามรัฐกำหนดเงื่อนไขให้นักลงทุนปฏิบัติ เช่น การห้ามรัฐกำหนดเงื่อนไขที่มีระดับเกินกว่าที่ผูกพันไว้ภายใต้ความตกลงว่าด้วยมาตรการการลงทุนเกี่ยวกับการค้า เป็นต้น


นายคำนูณ กล่าวด้วยว่า สำหรับการพิจารณาของวุฒิสภา มีวาระสำคัญที่เตรียมพิจารณา คือ ตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด หลังจากได้รับหนังสือจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมถึงมติของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) ที่คัดเลือกนายรัชนันท์ ธนานันท์ ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด ซึ่งตามขั้นตอนวุฒิสภาจะดำเนินการตั้ง กมธ. จำนวน 15 คน เพื่อพิจารณา.