11 ธันวาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการ กกต. เพิ่อพิจารณาคำร้องคัดค้านประกาศรายชื่อ ผู้สมัครสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 7 แทนตําแหน่งที่ว่าง ของนายธนิก มาสีพิทักษ์ หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย 

 

 

ทั้งนี้เนื่องจากฝ่าฝืนมาตรา 43 ของ พรป.ว่าด้วย การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 นั้น ในวันนี้ สํานักงาน กกต.ได้เสนอความเห็นในกรณีดังกล่าว ต่อคณะกรรมการ กกต.

 

โดยเห็นว่านายธนิก มาสีพิทักษ์ ได้แสดงเจตนายกเลิกการเสนอรายชื่อตนเอง เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อแล้ว จึงไม่เป็นการกระทําอันเป็นการฝ่าฝืน มาตรา 43 พรป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ที่ประชุมคณะกรรมการ กกต. พิจารณาแล้ว มีมติให้ยกคําร้องตามที่สํานักงาน กกต.เสนอ