วันที่ 5 ธ.ค. 2562 - ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชธิดาพระองค์ใหญ่ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงโพสต์อินสตาแกรมส่วนพระองค์เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวง รัชกาลที่ 9

 

        ที่ทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์คู่กับทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชธิดาพระองค์ใหญ่ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อครั้งสมัยทรงพระเยาว์ เนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

 

          ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ระบุว่า“วันพ่อ : กราบพระบาทพ่อของเราเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 #วันชาติ #วันพ่อ”

 

ทูลกระหม่อมฯ ทรงโพสต์รำลึก-กราบพระบาทในหลวง ร.9

 

ทูลกระหม่อมฯ ทรงโพสต์รำลึก-กราบพระบาทในหลวง ร.9