เฟซบุ๊ก Glico THAILAND  ได้โพสต์ ข้อความว่า

เรียน ท่านผู้บริโภคทุกท่าน

   ตามที่ได้มีกระแสทางสื่ออินเตอร์เน็ต บริษัทใคร่ขอชี้แจงโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กูลิโกะ แจง ไม่เกี่ยวข้องการเมือง