royal coronation
20 มกราคม 2563
ข่าวด่วน

ราชกิจจาฯประกาศโปรดเกล้าฯแต่งตั้งข้าราชการศาลรัฐธรรมนูญ

22 พฤศจิกายน 2562 - 14:19 น.
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ,ราชกิจจา,สุทธิรักษ์ ทรงศิวิไล,รองเลขาธิการ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ,โปรดเกล้า
Shares :
เปิดอ่าน 1,071 ครั้ง

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯแต่งตั้งข้าราชการศาลรัฐธรรมนูญ

 

22 พฤศจิกายน 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการศาลรัฐธรรมนูญ มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายสุทธิรักษ์ ทรงศิวิไล ข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหาร (เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญทรงคุณวุฒิ) สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2562

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562


ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

 

 

 

 


 

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ