19 พฤศจิกายน 2562 ที่ทำเนียบรัฐบาล นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)ว่า ครม. มีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น เขต 7 แทนตำแหน่งที่ว่างลง 

 

ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อวันที่ 13 พ.ย. ที่ผ่านมามีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ให้ นายนวัธ เตาะเจริญสุข ส.ส.เพื่อไทย เขต 7 จ.ขอนแก่น มีสมาชิกภาพสิ้นสุด โดยจากนี้ไปจะมีเวลา 45 วันในการดำเนินการเลือกตั้งซ่อมหาผู้ที่มาทดแทนในตำแหน่งที่ว่างในเขตดังกล่าว

 

โดยหากนับจากวันที่ 13 พ.ย.จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 27 ธันวาคม 2562 นี้ อย่างไรก็ตามกระบวนการดังกล่าวยังต้องรอให้พระราชกฤษฎีกามีผลบังคับใช้หลังจากนั้นคณะกรรมการการเลือกตั้งกกตประกาศวันเลือกตั้งและวันรับสมัครอีกครั้งหนึ่ง