รัฐสภา 19 พฤศจิกายน 2562   "ไพบูลย์"​ รับเสนอตัวเป็นกมธ.สภาฯ ศึกษาแก้รธน. ฐานะเคยยกร่างรธน.ฉบับ บวรศักดิ์ เล็งเสนอคลายล็อค ส.ว., ส.ส.​ช่วยชาวบ้าน ไม่ถูกมองว่าแทรกแซงการทำงาน ปม "ส.ส.ร." ต้องคุยพร้อมรับฟังความเห็นปชช. อย่างเปิดกว้าง

 

นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ กล่าวยอมรับว่าได้แสดงเจตจำนงไปยังฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอตัวเป็นกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในฐานะที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ ชุดที่มีนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ อดีตประธานกมธ.

 

ส่วนประเด็นที่ตนอยากเสนอต่อกมธ.ฯ​ให้พิจารณา คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญ​มาตรา 185(1) ว่าด้วยการห้ามส.ส. และ ส.ว. ก้าวก่ายแทรกแซงการทำงานของข้าราชการ ซึ่งบัญญัติห้ามไว้ทุกกรณี ซึ่งการเสนอแก้ไขจะให้มีบทยกเว้นเฉพาะการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน เพื่อให้ส.ส. หรือ ส.ว. สามารถเข้าไปช่วยแก้ไขให้ได้ เป็นต้น

 

ส่วนกรณีที่ส.ส.ของพรรคฝ่ายค้านเตรียมเสนอแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ​ด้วยการเปิดช่องให้แก้ไขรัฐธรรมนูญทำได้ผ่านสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) นั้นตนมองว่าเป็นเรื่องใหญ่ ทั้งนี้ต้องพูดคุยเหตุผล ความคิดเห็นรวมถึงรับฟังเสียงจากประชาชน และไม่ว่าข้อเสนอจะเป็นประเด็นใดก็ตาม กมธ.ฯ ชุดดังกล่าวต้องรับฟังความเห็นจากประชาชน อย่างเปิดกว้าง เพื่อให้เกิดประโยชน์.