18 พฤศจิกายน 2562 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประสานไปยังสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) แจ้งการสิ้นสภาพความเป็นส.ส. ของนายนวัธ เตาะเจริญสุข ส.ส.ขอนแก่น เขต 7 พรรคเพื่อไทย เพื่อขอให้พิจารณาทูลเกล้าฯ ให้มีการตราพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.)ให้มีการเลือกตั้งส.ส.ขอนแก่น เขต 7 แทนตำแหน่งที่ว่าง ว่า เรื่องดังกล่าวสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี บรรจุไว้ในวาระการประชุมวันที่ 19 พ.ย.นี้ และเมื่อมีการประกาศพ.ร.ฎ.เลือกตั้งแล้ว กกต.จะกำหนดวันรับสมัครและวันเลือกตั้ง ซึ่งขั้นตอนทั้งหมดจะต้องดำเนินการภายในเวลา 45 วัน