โรงแรมรอยัล ออร์คิด เชอราตัน - 15 พ.ย.2562-"วิษณุ" เผย ไทยยังเป็นศูนย์กลางยาเสพติดสามเหลี่ยมทองคำ แม้สถิติการจับกุมถี่ แต่ผู้ผลิตพัฒนาเทคโนโลยีปั๊มยาให้สูงขึ้น ทำยาบ้า ไอซ์ เคตามีน ทะลัก แนะ 6 ประเทศลุ่มน้ำโขง เปิดปฏิบัติการปราบยาเสพติดพร้อมกัน

 

 

แนะ 6 ปท.ลุ่มน้ำโขงเปิดปฏิบัติการปราบยาเสพติด

 


                นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดการประชุมระดับรัฐมนตรี ภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจ 7 ฝ่าย ว่าด้วยการควบคุมยาเสพติดในอนุภูมิภาค ว่า ที่ผ่านมาไทยปฏิบัติตามอนุสัญญาระหว่างประเทศด้านการควบคุมยาเสพติดทั้ง 3 ฉบับ เนื่องจากเห็นว่าภัยคุกคามที่เกิดจากปัญหายาเสพติดมีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้น โดยมีการปรับเปลี่ยนนโยบายแก้ไขปัญหาดังกล่าวเน้นใช้หลักสาธารณสุข

 

 

 

แนะ 6 ปท.ลุ่มน้ำโขงเปิดปฏิบัติการปราบยาเสพติด

 

 

              ซึ่งถือว่าผู้เสพคือผู้ป่วย ไม่ใช่อาชญากรที่ต้องส่งไปคุมขัง และต้องการที่จะลดปริมาณยาเสพติดผิดกฎหมาย ลดผลกระทบจากยาเสพติดให้เหลือน้อยที่สุด เป้าหมายเพื่อให้อาเซียนปลอดจากยาเสพติด ในส่วนของประเทศไทยได้รับผลกระทบจากปัญหาการผลิตยาเสพติดจากพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ โดยเฉพาะยาไอซ์ ยาบ้า และเคตามีน แต่มีการจับกุมคดียาบ้าเป็นหลัก ปัจจุบันแนวโน้มการลักลอบผลิตยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำยังสูงขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยี จึงทำให้มีการลักลอบนำยาเสพติดเข้าไทยมากขึ้น และไทยยังเป็นทางผ่านในการลักลอบขนยาเสพติดไปประเทศอื่นๆ ดังนั้น การลักลอบผลิตยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำไม่ใช่แค่ปัญหาของไทยเท่านั้น แต่เป็นปัญหาของภูมิภาคและของโลก

 

 

แนะ 6 ปท.ลุ่มน้ำโขงเปิดปฏิบัติการปราบยาเสพติด

 

 

              นายวิษณุ กล่าวอีกว่า ปัญหายาเสพติดในอนุภูมิภาคมีสถิติการจับกุมเพิ่มขึ้นมาก แม้ว่าพื้นที่การลักลอบปลูกฝิ่นจะลดลงอย่างเห็นได้ชัด สำหรับเวทีอนุภูมิภาค 6 ประเทศ ประกอบด้วย กัมพูชา เมียนมา เวียดนาม สปป.ลาว และจีน รวมทั้งสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) หากมีการกำหนดแนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหายาเสพติดก็เชื่อว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ยาเสพติดในอนุภูมิภาคที่เปลี่ยนไป

 

 

แนะ 6 ปท.ลุ่มน้ำโขงเปิดปฏิบัติการปราบยาเสพติด

 

 

              ด้านนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า ในวาระที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส และระดับรัฐมนตรี ภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการควบคุมยาเสพติดในอนุภูมิภาค ในการประชุมระดับรัฐมนตรีจะมีการรับรองหนังสือสำคัญ 2 ฉบับ คือ ร่างปฏิญญากรุงเทพ ซึ่งเป็นการยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกันในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในอนุภูมิภาค และให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนข่าวสาร เพื่อสกัดกั้นยาเสพติดและควบคุมเคมีภัณฑ์/สารตั้งต้น ร่วมทั้งลดความต้องการยาเสพติด เพื่อให้ผู้เสพเข้ารับการบำบัดรักษาได้ทั่วถึง และร่างแผนปฏิบัติการในอนุภูมิภาค

 

 

แนะ 6 ปท.ลุ่มน้ำโขงเปิดปฏิบัติการปราบยาเสพติด

     

 

        เพื่อการควบคุมยาเสพติด ฉบับที่ 11  ซึ่งจะเน้นแผนงานหลักสำคัญ 4 ด้านคือ ยาเสพติดและสุขภาพ, ความร่วมมือด้านการปราบปรามยาเสพติด, ความร่วมมือด้านกฎหมายและความยุติธรรม และการพัฒนาทางเลือกอย่างยั่งยืน เพื่อรองรับสถานการณ์ยาเสพติดในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงที่เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยใช้หลักความเป็นหุ้นส่วนและแบ่งปันความรับผิดชอบร่วมกันของประเทศภาคีสมาชิกทั้ง 6 ประเทศ นอกจากนี้ ไทยยังได้เสนอให้ 6 ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง เปิดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดพร้อมกัน เพื่อกดดันผู้ผลิตและผู้ลักลอบค้ายาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำอีกด้วย

 

 

แนะ 6 ปท.ลุ่มน้ำโขงเปิดปฏิบัติการปราบยาเสพติด