เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2562 เวลา 17.32 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ไปยัง พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝนพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเพื่อทรงเครื่องสำหรับฤดูหนาว และ พิธีเททองหล่อเหรียญพระพุทธบุษยรัตนจักรพรรดิพิมลมณีมัย (พระแก้วขาว)

 

ในหลวง-พระราชินีเสด็จฯทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาวพระแก้วมรกต

 

ในหลวง-พระราชินีเสด็จฯทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาวพระแก้วมรกต

 

ในหลวง-พระราชินีเสด็จฯทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาวพระแก้วมรกต