11 พฤศจิกายน 2562   นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะทำงาน เข้าตรวจพื้นที่ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

ทั้งนี้หลังจากมีผู้ร้องเรียนว่าพื้นที่รับรองผู้รอชี้แจงกมธ.ฯ ซึ่งอยู่บริเวณโถงทางเดินชั้น 4 มีอากาศร้อนและอากาศไม่ถ่ายเท 

 

ภายหลังตรวจพื้นที่ นายชวนให้สัมภาษณ์ว่า ตนได้ขอให้เจ้าหน้าที่นำพัดลมมาติดตั้งเพิ่มเติม และเตรียมพิจารณาจะเช่าพัดลมเพื่อใช้ชั่วคราวเพิ่มเติม หลังจากที่ก่อนหน้านี้ใช้งบประมาณจัดซื้อพัดลมปรับอากาศขนาดใหญ่ เครื่องราคาหลายหมื่นบาทมาแล้ว

 

อย่างไรก็ตามตนสอบถามเจ้าหน้าที่ด้วยว่าเหตุใดโถงทางเดินไม่มีเครื่องปรับอากาศ ทราบว่าถูกตัดงบประมาณในส่วนดังกล่าว แต่ในการพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบฯ 63 จะพิจารณาเพิ่มเติมในส่วนการติดตั้งเครื่องปรับอากาศทางเดินได้หรือไม่ ตนมองว่าควรพิจารณางบประมาณในส่วนพื้นที่ที่จำเป็นส่วนอื่นดีกว่า จากการใช้พื้นที่อาคารของวุฒิสภา นั้นพบปัญหาหลายอย่าง ซึ่งจะนำไปปรับปรุงเพื่อไม่ให้อาคารประชุมของสภาฯ นั้นเกิดปัญหาขึ้นอีก.