เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 62 - พล.อ.เจตน์ บุญถนอม สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ปฏิเสธการเข้าร่วมเป็นโควต้ากรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ของสภาผู้แทนราษฎร ตามที่มีกระแสข่าวระบุว่าเป็น 1 ใน 6 ส.ว. ที่รัฐบาลจะพิจารณาให้เข้าไปทำหน้าที่เมื่อสภาผู้แทนราษฎรผ่านญัตติที่เสนอให้ตั้งกมธ.ฯ ศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ เนื่องจากมองว่าเป็นประเด็นที่สภาผู้แทนราษฎรต้องพิจารณาเองฐานะผู้ที่เสนอญัตติ ขณะเดียวกันก็ยังไม่เห็นประเด็นหรือความจำเป็นต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ส่วนส.ว.คนอื่นจะตัดสินใจเข้าร่วมหรือไม่นั้นเป็นดุลยพินิจของส.ว.แต่ละคนที่จะตัดสินใจ ทั้งนี้หากการเข้าร่วมของส.ว. จะเกิดขึ้นจริง อาจต้องพิจารณาถึงระเบียบและข้อบังคับสำหรับการทำงานด้วย

 

         "ผมมองว่าเรื่องนี้ส.ว. ไม่ควรเข้าไปร่วม เพราะเป็นเรื่องของสภาผู้แทนราษฎร ที่ผมปฏิเสธไม่ใช่เพราะรังเกียจการทำงานร่วมกับส.ส. แต่การทำงานของแต่ละสภาฯ ควรแยกออกจากกัน เรื่องนี้ส.ส. ต้องการแก้ไข ควรให้สภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้พิจารณา ส่วนที่กลไกการแก้ไขรัฐธรรมนูญกำหนดให้ส.ว. มีส่วนร่วมนั้น หากสภาฯมีแนวทางและข้อเสนอใดสามารถนำมาอภิปรายให้ส.ว.พิจาณาหรือเข้าใจได้ โดยส.ว.ไม่ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการที่เตรียมพิจารณา" พล.อ.สมเจตน์ กล่าว 


          พล.อ.สมเจตน์ กล่าวด้วยว่า สำหรับประเด็นที่สภาฯ จะนำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น และให้ทุกฝ่ายยอมรับนั้น ส่วนตัวมองว่าต้องชี้ให้สังคมเห็นว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญ จะให้สังคมได้ประโยชน์อย่างไร หรือแก้ไขในประเด็นใดเพื่อขจัดปัญหา รวมถึงแก้ไขแล้วมีผลดีอย่างไรต่อขบวนการประชาธิปไตย หากสภาฯ ตอบโจทย์ดังกล่าวได้ ตนเชื่อว่าสังคมจะให้การยอมรับ ส่วนการพิจารณาบุคคลให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ในกมธ.ฯ​ที่สภาเตรียมพิจารณาถึงแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น ตนไม่ขอให้ความเห็น เพราะอาจถูกมองว่าก้าวล่วงการทำงาน ดังนั้นเป็นเรื่องของสภาผู้แทนราษฎรที่ต้องพิจารณาเอง.