วันที่ 8 พ.ย. 2562 นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ได้กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมการปฏิบัตินโยบาย นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา ทั้งเรื่องการคุ้มครองสิทธิพื้นฐานการประกันตัว และการให้มี TOR เรื่องมาตรฐานสิ่งแวดล้อมในโครงการก่อสร้างใดๆของศาล ว่า

 

 

 

                 ในเรื่องการติดประกาศอัตราหลักทรัพย์ที่จะใช้ประกันตัวคดีต่างๆ นั้น สำนักงานศาลยุติธรรม สามารถรับนโยบายมาแล้วดำเนินการได้ในทันทีโดยเราก็พยายามใช้ช่องทางอื่นในการสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลโดยที่ไม่ต้องเดินทางมาศาล หรือหากประชาชนเดินทางมาศาลก็จะสามารถทราบได้ว่าหลักทรัพย์ที่จะต้องใช้มีอะไรบ้าง ซึ่งปัจจุบันนี้เราก็มีกำไล EM (อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดข้อเท้าผู้ต้องหา/จำเลย ใช้เป็นร่วมในการพิจารณาประกัน) ที่จะทำให้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย โดยหากคู่ความมีความประสงค์ที่จะใช้เเทนหลักทรัพย์ก็สามารถยื่นคำร้องขอศาลเข้ามาได้

                 อย่างคดี น.ส.อมลวรรณ ศิริกิตติรัตน์ หรือเอ็มมี่ แม็กซิม ที่ศาลจังหวัดนนทบุรี ก็ได้ประกันตัวไปในคดีฉ้อโกงตั้งวงแชร์ โดยการติดกำไล EM ตรงนี้ก็จะลดความเหลื่อมล้ำในกรณีของประชาชนที่ไม่มีหลักทรัพย์จะวางต่อศาล แทนที่จะต้องไปเช่าหลักประกันหรือจ้างนายประกันมาดำเนินการ

                 อย่างไรก็ดี เรื่องการติดประกันอัตราหลักทรัพย์ประกันตัวนั้น หลังจากนี้ศาลทั่วประเทศไทยก็จะติดบอร์ดเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ประธานศาลฎีกาได้พูดถึง สาวเสื้อฟ้า หรือประชาสัมพันธ์ของศาล เราก็มีแนวคิดประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนได้รับข่าวสารถูกต้องเพื่อจะได้ทราบว่าเมื่อมาศาลแล้วต้องปฏิบัติตนอย่างไร ยื่นเรื่องที่ไหนติดต่อใคร โดยสาวเสื้อฟ้าที่มีอยู่ทุกศาล ก็จะให้ข้อมูลข่าวสารรวมทั้งอัตราการประกันตัวด้วย

                 "สำนักงานศาลยุติธรรม ให้ความสำคัญกับนโยบายเหล่านี้ โดยคนที่มาทำหน้าที่สาวเสื้อฟ้า ก็จะมีการหมุนเวียนกัน ซึ่งหมายความว่าจะมีบุคลากรของศาลยุติธรรมทุกระดับชั้นที่มีความอาวุโสสูง หรือกระทั่งหัวหน้ากลุ่มงานก็ต้องมาทำหน้าที่ตรงนี้ด้วยเพื่อที่จะได้รับรู้ปัญหาของชาวบ้าน นำไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนางานให้ดีขึ้น ทำให้เกิดความพึงพอใจในการติดต่องานของศาลยุติธรรม เราจะปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย แล้วก็จะสำรวจว่ามีตรงไหนประชาชนยังเข้าไม่ถึงเข้าถึงได้ยากก็จะไปแก้ไข"

 

 

 

                 เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม กล่าวอีกว่า นโยบายเหล่านี้เมื่อสำนักงานศาลยุติธรรม รับมาก็จะต้องติดตาม กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติโดยทั่วถึงเสมอภาคกันทุกหน่วย ไม่ว่าจะไปศาลไหนทั่วประเทศจะต้องได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันเหมือนกัน เราจะมีการตรวจสอบติดตามประเมินผลว่าได้ผลดีหรือไม่ หรือต้องแก้ไขอย่างไร ส่วนเรื่องที่จะให้มีการพิจารณาสั่งประกันตัวในวันหยุดด้วยน้น ประธานศาลฎีกา ได้สั่งการให้ตรวจสอบกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสำนักงานศาลยุติธรรมได้ตรวจดูระเบียบบริหารข้าราชการฝ่ายตุลาการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการวางแผนส่วนที่จะปฏิบัติ เนื่องจากการปล่อยชั่วคราวมีผู้ที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย ทั้งตัวคู่ความ , พนักงานสอบสวน , กรมราชทัณฑ์ โดยหากตัวถูกควบคุมอยู่ที่เรือนจำเวลาศาลสั่งปล่อยตัวจะปฏิบัติการอย่างไร จึงต้องเตรียมการเพื่อดำเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเรื่องงบประมาณด้วยซึ่งเรื่องงบประมาณก็เป็นสิ่งที่สำคัญเราต้องมาสำรวจว่านโยบายเหล่านี้ต้องใช้งบประมาณอย่างไร ถ้าใช้งบประมาณเราก็ต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล หากได้รับงบประมาณสำนักงานศาลยุติธรรมก็พร้อมที่จะดำเนินการต่อไป ตัวอย่างนโยบายรัฐบาลเรื่องการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ที่ให้มีทนายความประจำโรงพักเมื่อสภาทนายความฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ก็จึงได้มีโครงการไป

                 สำหรับการปรับปรุงเรื่องห้องควบคุมตัวที่ศาล ตามนโยบายของประธานศาลฎีกาที่จะให้มีการแยกเพศ-สภาพทางคดีของผู้ต้องหา/จำเลยนั้น ห้องควบคุมผู้ต้องหา/จำเลยที่มาศาลนั้นทั่วประเทศมีการแบ่งเพศหญิงและเพศชาย ส่วนกรณีตัวอย่างที่ประธานศาลฎีกาได้ยกขึ้นมาเป็นเรื่องของศาลฎีกาใหม่ ที่ห้องควบคุมในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองยังใช้ห้องรวมกัน เมื่อประธานศาลฎีกามีดำริมาเราก็ดำเนินการเร่งรัดที่จะต้องปรับปรุงห้องควบคุมให้เหมาะสมเสร็จภายในปีนี้ ซึ่งจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1 เดือนเศษๆ ส่วนแยกประเภทการควบคุมตัวความผิดเล็กน้อย กับความผิดร้ายแรง กรณีระหว่างรอฟังคำสั่งปล่อยชั่วคราวที่มีการควบคุมร่วมกันนั้น เราก็ต้องมาดูว่าจะทำอย่างไรที่จะมีการจัดห้องควบคุมโดยแยกระหว่างคดีกระทำความผิดร้ายเเรง กับคดีกระทำความผิดไม่ร้ายแรง หรือคนที่รอผลการปล่อยชั่วคราวออกจากกัน เรื่องนี้สำนักงานศาลยุติธรรมก็จะต้องดูเรื่องการจัดพื้นที่ซึ่งต้องขึ้นอยู่กับเหตุทางกายภาพของแต่ละศาล ด้วยว่ามีความพร้อมเรื่องพื้นที่อย่างไร สำนักงานศาลยุติธรรมก็จะเร่งรัดดำเนินการโดยเร็ว ส่วนจะใช้งบประมาณเท่าใดนั้นเราควรจะต้องพิจารณาดูว่าถ้าเป็นงบประมาณจำนวนมากก็จะต้องทำคำขอจากรัฐบาลและรอสภาอนุมัติ

                 โดย นายสราวุธ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ยังกล่าวถึงเรื่องการทำให้เป็นศาลสีเขียวส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยว่า สำนักงานศาลยุติธรรม จะส่งเสริมการอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม การปลูกป่า การดูแลภูมิทัศน์โดยรอบทั่วประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรมได้ให้นโยบายชัดเจนว่าพื้นที่ว่างให้ปลูกต้นไม้เป็นพื้นที่สีเขียว และรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อที่จะเป็นปอดให้กับเมืองด้วย ส่วนที่จะสร้างศาลเเขวงสีคิ้ว จ.นครราชสีมา และศูนย์ฝึกอบรมเพื่อให้หน่วยงานในศาลยุติธรรมทั้งหมดหากมีการฝึกอบรม ก็จะใช้พื้นที่โดยจะมีการอนุรักษ์ธรรมชาติไปในตัวด้วย ส่วนเรื่องที่ต่อไปจะให้สำนักงานศาลยุติธรรม จะต้องทำ TOR (ข้อกําหนดของผู้ว่าจ้าง) เรื่องสิ่งแวดล้อม ในการสัญญาจัดซื้อจัดจ้างหรือก่อสร้างใดๆ นั้นก็ไม่ได้ยุ่งยาก การเขียนเงื่อนไขต่างๆ เราก็ต้องดูพื้นที่เราเองด้วยว่ามีความพร้อมปฏิบัติได้หรือไม่ ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมาย มีการรักษาสิ่งเเวดล้อมอยู่เเล้ว ถ้าตรงไหนทำได้ เราจะมีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้น