เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2562 พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน. ชี้แจงกรณีเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่เรื่องการคงมาตรการเพื่อรักษาความสงบในพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 9 อำเภอ ของ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 2562-วันที่ 30 พ.ย. 2563 โดยย้ำว่า เป็นการประกาศใช้ พระราชบัญญัติรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 ตามมติ ครม. ที่เห็นชอบเมื่อวันที่ 6 พ.ย.ที่ผ่านมา หรือพูดง่ายๆคือการต่ออายุการใช้กฎหมายนี้ตามวงรอบออกไปอีก 1 ปี ส่วนที่มีการเผยแพร่ข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 18 แห่ง พ.ร.บ.ความมั่นคง นั้น ก็ยืนยันไม่ใช่การประกาศเคอร์ฟิวแต่อย่างใด

 

 

ยังไม่ประกาศเคอร์ฟิว 4 จังหวัดชายแดนใต้

 

 

                ล่าสุด พ.อ.ปราโมทย์ พรหมอินทร์ โฆษก กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า ย้ำชัดไม่มีการประกาศเคอร์ฟิวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของสงขลา ตามที่มีการนำเสนอผ่านสื่อขณะนี้ ส่วนข้อกำหนดตามมาตรา 18(2) เป็นเพียงการให้อำนาจตามความในมาตรา18(2) ให้สามารถประกาศเคอฟิวส์ได้ แต่ยังไม่เคยมีการใช้อำนาจนั้น เพราะยังไม่มีเหตุจำเป็นที่จะต้องใช้เคอร์ฟิว จึงขอประชาชนอย่าตื่นตระหนก และเพื่อไม่ให้เกิดความสับสน (อ่านข่าว ห้ามบุคคล 4 จังหวัดใต้ ออกนอกเคหสถาน)

 

 

ยังไม่ประกาศเคอร์ฟิว 4 จังหวัดชายแดนใต้

 

 

ยังไม่ประกาศเคอร์ฟิว 4 จังหวัดชายแดนใต้