7 พฤศจิกายน 2562  สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส) นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการป.ป.ส. กล่าวว่า เมื่อวันที่ 6 พ.ย.เจ้าหน้าที่ป.ป.ส.และหน่วยงานเกี่ยวข้องสนธิกำลังสำรวจพบพื้นที่ลักลอบปลูกกัญชาในภาคอีสานตอนบน 3 จังหวัด 

 

ทั้งนี้ในพื้นที่อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 2 แปลง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 2 แปลง และอ.กุดบาก จ.สกลนคร 26 แปลง รวม 30 แปลง จึงได้เข้าตัดทำลาย ในปี 2562 พบว่ามีการจับกุมการลักลอบปลูกกัญชา 42 คดี ของกลางกัญชารวม 10,266 ต้น และส่วนใหญ่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือ

 

อย่างไรก็ตาม แม้รัฐบาลจะผ่อนปรนให้ใช้ประโยชน์จากกัญชาในทางการแพทย์และการศึกษาวิจัย แต่ไม่ได้หมายถึงประชาชนหรือองค์กรใดก็ตามจะสามารถดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับกัญชาได้โดยไม่ขออนุญาต และหากประชาชนหรืองค์กรใดต้องการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับกัญชา และโดยเฉพาะทางการแพทย์ควรไปพบแพทย์ เพื่อได้รับการตรวจวินิจฉัย การรักษา และการจ่ายสารสกัดจากกัญชาอย่างถูกต้อง


นายนิยม กล่าวว่า กัญชาที่มีการลักลอบปลูกส่วนใหญ่พบว่าไม่มีคุณภาพเพียงพอที่จะนำมาผลิตเป็นยาเพื่อใช้รักษาผู้ป่วย โดยจากผลการตรวจวิเคราะห์พบว่าส่วนใหญ่มีสารเคมีกำจัดศัตรูพืช และโลหะหนัก อาทิ ตะกั่ว ปรอท สารหนู แคทเมียม ถือเป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ และหากได้รับสารเคมีกำจัดศัตรูพืชอาจส่งผลต่อระบบประสาท ระบบหายใจล้มเหลว แคดเมียมมีผลกระทบต่อกระดูก สารหนูมีผลต่อทางเดินอาหาร ปรอทและตะกั่วมีส่วนให้เกิดมะเร็ง ส่วนคนที่ลักลอบนำมาสูบนอกจากผิดกฎหมายแล้ว ยังอาจได้รับสารพิษเช่นกัน