6 พฤศจิกายน 2562 ทำเนียบรัฐบาล นางสาวไตรสุรีย์ ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุม ครม. มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนอุทยานแห่งชาติป่าแม่ยม ป่าแม่ต่ำ และป่าแม่ร่องขุย บางส่วน ในท้องที่ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ในเนื้อที่ประมาณ 1,344 ไร่ 3 งาน 77 ตารางวา เพื่อก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง โดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์และผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนี้แล้ว และคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบด้วย