royal coronation
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562
ข่าวด่วน

จี้ กก.แบน3สารพิษ ที่มีส่วนได้เสีย ถอนตัววงประชุม

วันที่ 22 ตุลาคม 2562 - 12:13 น.
ปธกมธคุมสารเคมี,กกแบน 3 สารพิษ,ถอนตัวจากวงประชุม,มีส่วนได้เสีย
Shares :
เปิดอ่าน 459 ครั้ง

ปธ.กมธ.คุมสารเคมี จี้ กก.แบน3สารพิษ ที่มีส่วนได้เสีย ถอนตัวจากวงประชุม

 

 

          เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 62 - นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส.นครพนม พรรคเพื่อไทย ฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฏร กล่าวเรียกร้องต่อคณะกรรมการวัตถุอันตราย ซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีประโยชน์ร่วมกันกับกลุ่มทุนที่ค้าขายสารเคมีด้านการเกษตร ซึ่งจะประชุมเพื่อพิจารณาการต่อต้านการใช้สารเคมี จำนวน 3 ชนิด ทำงานด้วยการปราศจากผลประโยชน์จัดกับ ทั้งนี้ในการพิจารณาของ กมธ.ฯ วิสามัญ ซึ่งเชิญตัวแทนคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นทางกฎหมาย ว่า ตามกฎหมายพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ปฏิบัติราชการทางปกครอง ระบุว่าการประชุมของคณะกรรมการวัตถุอันตราย จะต้องปราศจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์ และหากกรรมการคนใดมีการขัดกันแห่งผลประโยชน์ในเรื่องที่ตนเองพิจารณา ประธานคณะกรรมการวัตถุอันตรายจะต้องให้คนนั้นออกจากห้องประชุม เพื่อป้องกันไม่ให้มีส่วนได้เสีย

 

ข่าวเกี่ยวข้องในเครือ
Shares :

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended