เมื่อวันที่ 21 ต.ค.62 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วประเทศ ว่า ขณะนี้ยังไม่ได้กำหนด ตนไม่ทราบว่าเพราะเหตุใด ต้องไปตั้งต้นจากกระทรวงมหาดไทย ก่อนส่งเรื่องให้รัฐบาล โดยมหาดไทยเป็นผู้เสนอความเห็น ข้อกฎหมาย ความพร้อม ความสงบเรียบร้อย งบประมาณ และความต้องการของประชาชน ส่วนที่คาดการณ์กันว่าจะต้องเป็นภายในกี่เดือนหลังจากการเลือกตั้งใหญ่ระดับชาตินั้น เป็นการไปพูดกันเอง ไม่ได้มีกำหนดตรงนี้ อย่างไรก็ตาม ถ้าไม่ทันภายในปีนี้ ก็ไม่เป็นไร