royal coronation
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562
ข่าวด่วน

กมธ.ท้องถิ่น ลุยสอบทุจริตสร้างถนน พิรุธส่อฮั้วไม่โปร่งใส

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 - 18:01 น.
กมธท้องถิ่น,ลุยสอบทุจริต,สร้างถนน,ส่อฮั้ว,ไม่โปร่งใส,จนทท้องถิ่น
Shares :
เปิดอ่าน 347 ครั้ง

กมธ.ท้องถิ่น ลุยสอบทุจริตสร้างถนนด้วยยางพารา พบพิรุธ - ส่อฮั้ว - ไม่โปร่งใส กรรมการ บ.รับจ้าง เป็น จนท.ท้องถิ่น

 

 

          เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 62 - นายพัฒนา สัพโส รองประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎร แถลงถึงผลการประชุมกมธ. ซึ่งพิจารณาเรื่องร้องเรียนการทุจริตโครงการถนนยางพารา 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร ทั่วประเทศ ว่า กมธ.ฯ ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลโดยเฉพาะการยางแห่งประเทศไทย หน่วยงานที่ถูกร้องเรียนว่ามีข้าราชการบางรายระดับผู้บริหารหน่วยงาน เอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทเอกชนที่ขายยางพารา ผูกขาดการขายยางพาราเพียง 3 บริษัท

 

         โดยจากการสอบสวน พบว่า ข้อมูลความผิดปกติที่ส่อว่าอาจมีการฮั้วกันเกิดขึ้น ดังนั้น กรรมาธิการฯ จะขอหนังสือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เพื่อนำไปสู่การตั้งคณะอนุกรรมาธิการฯ เพื่อตรวจสอบเรื่องนี้อย่างละเอียดรอบคอบ ก่อนจะเสนอกลับสู่ที่ประชุมกรรมาธิการฯชุดใหญ่ เพื่อพิจารณา และดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอน

 

          นอกจากนี้ การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนของผู้รับเหมาที่ไม่สามารถเข้าประกวดราคาแข่งขันการก่อสร้างถนนยางพาราอย่างเป็นธรรมได้นั้น พบว่า การประกวดราคาก่อสร้างถนนพาราดินซีเมนต์ในบางจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าข่ายไม่โปร่งใส เนื่องจากตรวจสอบพบรายชื่อของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นกรรมการผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่เข้าประกวดราคา และยังเป็นกรรมการในบริษัทผลิตน้ำยางพาราด้วย ขณะที่งบประมาณการก่อสร้างถนนพาราดินซีเมนต์ในบางจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการกระจุกตัวของงบประมาณ 400-500 ล้านบาท  

ข่าวเกี่ยวข้องในเครือ
Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ