เมื่อวันที่ 14 ต.ค.62 - นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ ประธานส.ส.และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคมนี้ ว่า ก่อนหน้านี้พรรคประชาธิปัตย์ได้มีการเตรียมความพร้อม ส.ส.ของพรรคให้รวบรวมข้อมูล เนื้อหาสาระที่จะอภิปรายและพิจารณางบประมาณไว้ระดับหนึ่งแล้ว

 

          นายองอาจ กล่าวว่า โดยในวันที่ 15 ต.ค.นี้ ตนได้นัดส.ส.ปชป.มาประชุมเวลา 13.30 น. ณ สำนักงานใหญ่ ปชป.เพื่อสรุปเนื้อหาสาระ และจำนวนบุคคลที่จะอภิปราย สำหรับแนวทางการอภิปรายงบประมาณของปชป. คือ 1. อภิปรายอย่างสร้างสรรค์ 2.อภิปรายเสนอแนะตรวจสอบเพื่อให้งบประมาณเกิดประโยชน์กับประชาชนทุกระดับอย่างแท้จริง 3.มีการเตรียมงบประมาณให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลที่ประกาศไว้หรือไม่อย่างไร และ 4.งบประมาณสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศหรือไม่ อย่างไร

 

          "ผมมั่นว่าการอภิปรายงบประมาณของปชป.จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเดินหน้าประเทศโดยรวม และส่งเสริมให้ประชาชนฐานรากมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี" นายองอาจ กล่าวและว่า ตนเชื่อมั่นว่างบประมาณจะผ่านการพิจารณาของสภาโดยไม่มีปัญหาอะไร ถึงแม้เสียงส.ส.รัฐบาลจะปริ่มน้ำก็ตาม เพราะทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านต่างตระหนักดีว่างบประมาณเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อประโยชน์ของคนไทยทุกคน ไม่ใช่เรื่องของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่อย่างใด 
 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
-ชวน พร้อมรับเรื่อง วัชระ ร้องสอบปมขรก.สภา
-วิษณุ ชี้กล่าวถึง กษัตริย์ในสภา ควรประชุมลับ
-(คลิป) ชวน กรีด รัฐบาลต้องรู้หน้าที่แจงสภา
-สภาฯเปิดใช้ปลายปี เผยกลาง ต.ค.นี้ถกพ.ร.บ.งบประมาณ