เมื่อวันที่ 10 ต.ค.62 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สัดส่วนของครม.ที่เหลืออีก 12 คนจากทั้งหมด 15 คน ว่า ไม่ใช่เรื่องยากอะไร แต่ละพรรคก็ไปพิจารณาแล้วส่งชื่อมา และจากการพูดคุยกันไม่ใช่เรื่องของโควตาพรรคหรือระบุว่าจะต้องส่งเฉพาะคนของพรรคตัวเอง อาจจะส่งคนอื่น คนนอก คนกลาง แต่ให้ยึดหลักว่ามีเวลาทำงาน เพราะกมธ.งบประมาณฯ ไม่เหมือนกับกมธ.อื่น เนื่องจากในทุกมาตรามีความสำคัญ ต้องมีการซักถามและแค่มาตราเดียวอาจใช้เวลาเป็นวันในการพิจารณา