9 ตุลาคม 2562  แถลงการณ์สำนักพระราชวัง ฉบับที่ 3 เรื่อง กรมพระศรีสวางควัฒนฯ เสด็จประทับ ณ รพ.จุฬาฯ 

 

 

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระอาการดีขึ้น งดลงนามถวายพระพร