รัฐสภา   17 กันยายน 2562   นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ เข้ารายงานตัวต่อสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร หลังได้เลื่อนลำดับส.ส.บัญชีรายชื่ แทนนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ลาออกจากตำแหน่งส.ส. 

 

 

ภายหลังการรายงานตัว นายอิสระ ให้สัมภาษณ์ภายหลังว่า ตนได้ลาออกจากตำแหน่งเลขานุการประธานรัฐสภา โดยมีผลตั้งแต่เวลา 24.00 น. ของวันที่ 14 กันยายน  ซึ่งได้แจ้งให้นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฏร ทราบแล้ว ว่าตนไม่ควรมีสองตำแหน่ง เพราะคนที่เสียสละตำแหน่งส.ส.ให้ ก็ไม่ประสงค์ที่จะรั้งสองตำแหน่งเช่นกัน

 

โดยนายชวนก็ยังคงให้มาช่วยทำงานอยู่ในคณะเหมือนเดิม และยังได้แนะนำทั้งในทางตรงและทางอ้อมว่าการเป็นนักการเมืองที่ดีไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งก็ต้องเป็นนักการเมืองที่ซื่อสัตย์สุจริต ส่วนการทำงานในกรรมาธิการสามัญ นั้น หลังจากที่ตนกล่าวปฏิญาณตนในที่ประชุมสภาฯ แล้ว จะพิจารณาอีกที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์จะพิจารณาความสามารถของตนด้วย