ความคืบหน้าหลังจากกระทรวงกลาโหม ได้มีหนังสือคำสั่งกระทรวงกลาโหมที่ 1037/2562 เรื่องให้ปลดนายทหารสัญญาบัตรออกจากราชการ โดยมีใจความว่า อาศัยอำนาจตามข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการบรรจุ ปลด ย้าย และเลื่อนตำแหน่งข้าราชการกลาโหมพ.ศ. 2502 ให้ปลด ร.ท.จเร โรจนศวิญญา (เหล่า ร.) นายทหารสังกัดฝ่ายส่งกำลังบำรุง ร.5 พัน3 ออกจากราชการ เป็นนายทหารกองหนุน ไม่มีเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ สังกัดมทบ.15 เนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ลงวันที่ 11 ก.ย.62 ลงชื่อ พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม

 

          ล่าสุด (12 ก.ย.) แม่ของเด็กหญิง 14 ปีที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ ออกมาเปิดเผยว่า ทันทีที่เห็นข่าวปรากฏออกมาครอบครัวรู้สึกดีใจอย่างบอกไม่ถูก การลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อลูกครั้งนี้เริ่มเห็นผล "รู้สึกดีมาก ที่เรื่องนี้เริ่มเห็นทางออกบ้างแล้ว โล่งอกในระดับหนึ่งคะว่าคนผิดจะได้รับการลงโทษ" และขอขอบคุณทถกฝ่ายที่ออกมา่ช่วยเหลือ

 

          ล่าสุดด้านกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า แจ้งสื่อมวลชนจะมีการแถลงข่าวกรณีคดีทหารยศร้อยโท  อำเภอ นาทวี จังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุม ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี