เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 62 - นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โพสต์เฟสบุ๊ก เตือนพื้นที่เสี่ยงจากฝนตกหนักในช่วง 3-7 วันนี้ ภาคเหนือที่พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ตาก ภาคตะวันออกต้องเตรียมพร้อม สำหรับตราดและนครนายก ภาคตะวันตกที่เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ พร้อมกันนี้ต้องเฝ้าระวัง 7 แหล่งน้ำขนาดใหญ่ต่อเนื่อง โดยเฉพาะที่เขื่อนแก่งกระจานและเขื่อนปราณบุรี ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนัก

 

          เช้านี้ คณะอนุกรรมการอำนวยการด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จะมีการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี พิจารณาเกณฑ์การบริหารจัดการเขื่อนเก็บกักน้ำและเขื่อนระบายน้ำ และมาตรการเก็บน้ำในฤดูฝนเพื่อรับมือภาวะภัยแล้งปี 62/63 พร้อมเสนอกรอบโครงสร้างการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจและกองอำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง