12 กันยายน 2562 รายงานข่าวเปิดเผยถึงกรณีที่ครอบครัวของเด็กหญิงวัย 14 ปี อ.นาทวี จ.สงขลา ออกมาทวงถามความคืบหน้า หลังเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษ นายทหารยศ"ร้อยโท" สังกัด กองพันที่ 3 กรมทหารราบที่ 5 (ร.5 พัน 3) ข่มขืนบุตรสาวถึง 10 ครั้ง 

 

โดยระบุว่า กระทรวงกลาโหม ได้มีหนังสือคำสั่งกระทรวงกลาโหมที่ 1037/2562 เรื่องให้ปลดนายทหารสัญญาบัตรออกจากราชการ โดยมีใจความว่า อาศัยอำนาจตามข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการบรรจุ ปลด ย้าย และเลื่อนตำแหน่งข้าราชการกลาโหมพ.ศ. 2502 ให้ปลดร.ท.จเร โรจนศวิญญา (เหล่า ร.) นายทหารสังกัดฝ่ายส่งกำลังบำรุง ร.5 พัน 3 ออกจากราชการ เป็นนายทหารกองหนุน ไม่มีเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ สังกัดมทบ.15 เนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ลงวันที่ 11 ก.ย.62 ลงชื่อ พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม 

 

พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม 

 

 

 

 

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง