royal coronation
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
ข่าวด่วน

ค้านตุลาการ รธน.วินิจฉัยปมหัวหน้าคสช.

วันที่ 11 กันยายน 2562 - 15:09 น.
ค้านตุลาการ รธน,วินิจฉัย,หัวหน้า คสช,คุณสมบัติต้องห้าม,บิ๊กตู่
Shares :
เปิดอ่าน 2,301 ครั้ง

ยื่นค้าน 7 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เกรงมีส่วนได้ส่วนเสียกับ "บิ๊กตู่" ค้านไม่ให้พิจารณาวินิจฉัย ปมหัวหน้าคสช. เป็นคุณสมบัติต้องห้ามนั่งนายกฯ

 

 

          ศาลรัฐธรรมนูญ - 11 ก.ย. 62 นายสุพจน์ อาวาส โฆษกพรรคประชาชาติ เปิดเผยว่า ในวันนี้ (11 ก.ย.) น.ส.อุบลกาญจน์ อมรสิน ประธานองค์กรตรวจสอบการธำรงไว้ซึ่งหลักนิติธรรม ได้เข้ายื่นหนังสือต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อคัดค้านมิให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 7 คน ซึ่งกลุ่มแรกประกอบด้วย 5 คน ได้แก่ นายนุรักษ์ มาประณีต นายจรัญ ภักดีธนากุล นายชัช ชลวร นายบุญส่ง กุลบุปผา และนายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี ซึ่งได้รับการต่ออายุโดยคำสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 23/2560 และ 24/2560 ลงวันที่ 5 เมษายน 2560 และวันที่ 20 เมษายน 2560 ตามลำดับ เพราะการออกคำสั่งดังกล่าว ถือเป็นชั้นเชิงทางกฎหมายเพื่อยืดอายุให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ทั้ง 5 คนทำงานต่อไปได้จนกว่าจะมีกฎหมายลูกมาบังคับใช้ แต่เมื่อกฎหมายลูก คือ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 ประกาศบังคับใช้ก็กลับบัญญัติให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่หมดวาระแล้วยังปฏิบัติหน้าที่ต่อมาจนถึงปัจจุบัน ส่วนอีก 2 คน คือ นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และนายปัญญา อุดชาชน ซึ่งเคยทำงานให้กับแม่น้ำห้าสายในยุค คสช.และเข้ามานั่งในตำแหน่งได้โดยวิธีการสรรหา หรือ คัดเลือกตามที่ คสช.ได้ออกแบบไว้

 

          คำร้องระบุด้วยว่า ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ดังกล่าว อาจทำให้การพิจารณา หรือวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับ พล.อ.ประยุทธ์ เสียความยุติธรรมไป และอาจจะทำให้เข้าใจได้ว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าว มีส่วนได้เสีย หรือกระทำการอันเป็นเหตุให้เกิดการสมประโยชน์ระหว่างกันและกัน สังคมอาจจะเคลือบแคลงสงสัยในการพิจารณาและวินิจฉัยคดีสำคัญๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคดีที่เกี่ยวข้องกับ พล.อ.ประยุทธ์ เช่น คดีเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามความเป็นนายกรัฐมนตรี คดีเกี่ยวกับคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา คดีเกี่ยวกับการแถลงนโยบายของรัฐบาล และคดีเกี่ยวกับการถวายสัตย์ปฏิญาณ ไม่ว่าจะเป็นการยื่นผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินตาม มาตรา 231 ตามรัฐธรรมนูญ พ. ศ. 2560 หรือ หน่วยงานและองค์กรอิสระอื่นๆ หรือ ยื่นด้วยตนเองโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญ รวมถึง คดีอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับบุคคลทางการเมืองเช่น นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และนายปิยบุตร แสงกนกกุล

ข่าวเกี่ยวข้องในเครือ
Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ