เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 62 - รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า วันนี้ (3 ก.ย.) คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูง ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ รวม 7 ตำแหน่ง ประกอบไปด้วย 1.นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) โยกย้ายไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) 2.นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง 3. นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

 

          4.นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง 5.นายสมัย โชติสกุล รองปลัดกระทรวงคมนาคม ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง 6.นายวิทยา ยาม่วง ผู้ตรวจราชการ ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมเจ้าท่า และ 7.นายจิรุตม์ วิศาลจิตร รองปลัดกระทรวงคมนาคม ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการขนส่งทางบก

 

          รายงานข่าวยังระบุด้วยว่า การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงครั้งนี้ พบว่ามีการโยกย้ายในส่วนของตำแหน่งอธิบดี ทล. ซึ่งคาดว่าจะเป็นสาเหตุจากปัญหางานก่อสร้างบนถนนพระราม 2 ที่ล่าช้า ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด