15 ส.ค.62-กระทรวงทรัพยากรสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงกรณี อาการของน้องมาเรียม ที่มีภาวะติดเชื้อว่า ขณะนี้ได้ย้ายเข้าบ่ออนุบาลแล้วแต่อย่าให้ประชาชนและอุ่นใจว่าทีมแพทย์และที่ทุกคนดูแลอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการให้นมการดูแลรายละเอียดทั้งหลายอัตราการหายใจการเต้นของหัวใจทานเท่าไหร่ถ่ายเท่าไหร่ดูอย่างละเอียดซึ่งถือว่าดีขึ้นดีวันดีคืนก็เหมือนคนที่อายุมากขึ้นร่างกายแข็งแรงมีภูมิคุ้มกันมากขึ้นขอให้เวลาไปเรื่อยๆน้องมาเรียนก็จะแข็งแรง 

          ช่วงนี้พะยูนเข้ามาบ่อย จะมีมาตรการดูแลป้องกันอย่างไรเราคิดไว้ว่าจะมีแผนพะยูนแห่งชาติซึ่งร่างอยู่ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้นำเอเชียที่สามารถดูแลและธำรงรักษาอนุบาลพะยูนได้ถึงแม้จะมีแค่ 250 กว่าชีวิตในแถบพื้นที่ประเทศไทยแต่ศักยภาพในการดูแลของเจ้าหน้าที่ก็เป็นอันดับต้นๆของโลกเพราะฉะนั้นการมีแผนพยุงแห่งชาติการขอความร่วมมือจากประชาชนที่อยู่ตามชายฝั่งและผู้ประกอบการชาวประมง ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ก็จะเป็นการพิทักษ์ปกป้องทำให้คนและสัตว์สามารถอยู่ร่วมกันได้