วันที่ 14 ส.ค. 2562- นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ พร้อมด้วย นางสาวกานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ ส.ส. กรุงเทพฯ พรรคพลังประชารัฐ นางสาวพัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ ส.ส. กรุงเทพฯ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ได้นำเครื่องวิทยุขนาดเล็กโชว์ต่อสื่อมวลชน ระบุว่า เป็นเครื่องวิทยุที่จะใช้แก้ไขปัญหาการลงมติไม่ทันเวลาของสมาชิก ภายหลังสัปดาห์ที่ผ่านมา เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้นจนทำให้ฝ่ายรัฐบาลแพ้เสียงลงมติข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 

 

ทั้งนี้ จะนำวิทยุจำนวน 10 เครื่อง ตั้งกระจายตามจุดต่างๆ ภายในอาคารรัฐสภา เช่น ห้องอาหาร ห้องน้ำ เพื่อให้สมาชิกสามารถติดตามสถานการณ์การประชุมสภาฯ ได้ทันท่วงที  เช่นเดียวกับอาคารรัฐสภาหลังเก่า ที่มีเครื่องขยายเสียงตามจุดต่างๆ ให้สมาชิกรับทราบ  โดยปัญหาดังกล่าวเคยสะท้อนถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหา