royal coronation
10 ธันวาคม 2562
ข่าวด่วน

"นายกฯ" นัดประชุม ครม.เศรษฐกิจ 16 ส.ค.นี้

13 สิงหาคม 2562 - 16:33 น.
นัดประชุม ครมเศรษฐกิจ,นายกฯ,กระตุ้นเศรษฐกิจ,เศรษฐกิจโลก,รับมือความผันผวน
Shares :
เปิดอ่าน 723 ครั้ง

"นายกฯ" นัด ประชุม ครม.เศรษฐกิจ 16 ส.ค.นี้ ย้ำทุกกระทรวง ร่วมมือหาแนวทางกระตุ้นเศรษฐกิจ รับมือความผันผวน เศรษฐกิจโลก

 

          วันที่ 13 ส.ค.2562 ทำเนียบรัฐบาล นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว. กลาโหม ได้ฝากในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจและความผันผวนของเศรษฐกิจโลก รวมถึงการสั่งการให้ดูแลด้านเศรษฐกิจที่ต้องกระจายรายได้ไปสู่ระดับกลางและระดับล่าง โดยให้เม็ดเงินลงไปสู่ระดับล่างให้ได้ และให้คณะรัฐมนตรีช่วยพิจารณาแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นำจิตอาสาขับเคลื่อนพร้อมกับภาครัฐโดยขอความร่วมมือประชาชนและภาคเอกชนร่วมมือกันในทางคู่ขนาน 

 

          นางนฤมล ระบุว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ยังได้กล่าวถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยให้ทุกกระทรวงช่วยกัน อาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุดมศึกษาฯ รวมถึงการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจโดยให้ทุกกระทรวงดูในเรื่อง BCG คือ เศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว เพื่อนำมาเป็นโมเดลในการแก้ไขเศรษฐกิจฐานราก โดยจะเป็นการแก้ไขมาตรการระยะกลางและระยะยาว โดยจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจครั้งแรกในวันที่ 16 สิงหาคมนี้ส่วนเรื่องการวางแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 มีเพียง 11 หน่วยงานที่ส่งเรื่องเข้ามาเท่านั้น อาทิ สำนักงานอัยการสูงสุดสำนักงานยุติธรรมสำนักงานสภาผู้แทนราษฎร พนักงานศาลรัฐธรรมนูญสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นต้น
 

Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ