ตามที่ได้เกิดเหตุระเบิดในบริเวณแหล่งชุมชนและพื้นที่สาธารณะในหลายพื้นที่ของ กรุงเทพมหานครและพื้นที่ปริมณฑล ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นต่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน เพื่อให้การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ สอดรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

 

 

 

               ล่าสุดวันที่ 2 สิงหาคม 2562 พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) จึงได้กำหนดมาตรการ และกำชับสั่งการให้ทุกหน่วยถือปฏิบัติ ดังนี้ 1. มาตรการป้องกันเหตุ เพิ่มความเข้มในการตรวจตราสถานที่สำคัญของทางราชการ เอกชน และสถานที่ เชิงสัญลักษณ์ ระบบขนส่งมวลชน สถานีขนส่ง ท่าอากาศยาน ห้างสรรพสินค้า สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร สถานบริการที่มีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการจำนวนมาก , สำรวจจุดเสี่ยง จุดล่อแหลม ในพื้นที่รับผิดชอบและกำหนดเป็นจุดเฝ้าระวัง อีกทั้งประสานแนะนำเจ้าของพื้นที่ในการติดตั้งกล้องวงจรปิดในการป้องกันเหตุ รวมถึงตรวจสอบกล้องวงจรปิดในพื้นที่ให้สามารถเชื่อมโยงทางยุทธวิธีใช้งานได้ตลอดเวลา

               ให้ทุกสถานีตำรวจเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด ออกสืบสวน หาข่าวบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เข้ามาอาศัยในพื้นที่รับผิดชอบ ตรวจสอบบุคคล ต้องสงสัย รวมถึงการตรวจสอบร้านจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ที่สามารถนำมาก่อเหตุได้, ให้ตั้งด่าน และจุดตรวจความมั่นคง ในเส้นทางต่างๆ ที่อาจจะมีการสร้างสถานการณ์ หรือก่อเหตุร้ายในลักษณะต่างๆ โดยเน้นตรวจค้นบุคคลและยานพาหนะ เมื่อพบการกระทำความผิดให้ดำเนินการตามกฎหมายทุกกรณี , ให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบบุคคลที่ เดินทางเข้าออกราชอาณาจักรโดยเฉพาะบุคคลเฝ้าระวังหรือบุคคลต้องห้ามในบัญชีเป้าหมาย รวมทั้งตรวจสอบยานพาหนะบริเวณด่านชายแดนอย่างจริงจัง , ให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง กำหนดมาตรการในการรักษาความปลอดภัยสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล และสถานที่สำคัญต่างๆ ของประเทศที่มาประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน

 

 

 

               นอกจากนี้ยังได้กำหนดมาตรการสืบสวน ให้บูรณาการและประสานข้อมูลด้านการข่าวกับหน่วยงานด้านความมั่นคง และฝ่ายสืบสวน อาทิ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร, เร่งรัดสืบสวนหาข่าว การตรวจสอบข้อมูลจากกล้องวงจรปิด ข้อมูลบุคคล พยานหลักฐานต่างๆ โดยประสานข้อมูลการสืบสวน พยานหลักฐานต่างๆ กับพนักงานสอบสวน เพื่อเชื่อมโยงพยานหลักฐานกับการสอบสวนดำเนินคดี และ มาตรการเตรียมความพร้อม ให้ข้าราชการตำรวจทุกหน่วย รวมทั้งชุดตรวจพิสูจน์ เก็บกู้ และทำลายวัตถุระเบิดที่ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ เตรียมความพร้อมและสามารถสนับสนุนการปฏิบัติได้เมื่อมีเหตุหรือได้รับการร้องขอ

               ทั้งนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ลงไปกำกับดูแลการปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยใกล้ชิด โดยให้มีการประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือน ทำความเข้าใจและแสวงหาความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนในการแจ้งข่าวสาร เกี่ยวกับบุคคล วัตถุต้องสงสัย และการสังเกตุ จดจำ

               ขณะที่ทาง พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ฝากประชาสัมพันธ์มายังพี่น้องประชาชน ให้ใช้หลักการสังเกตวัตถุต้องสงสัย “๔ ไม่” 1.ไม่เคยเห็น 2.ไม่เป็นของใคร 3.ไม่ใช่ที่อยู่ 4.ดูไม่เรียบร้อย

               และเมื่อพบวัตถุต้องสงสัย ควรปฏิบัติดังนี้ 1.โทรแจ้ง 191 หรือ 1599 2.ห้ามแตะต้อง 3.ตั้งสติรีบออกมาจากพื้นที่ 4.หาที่กำบัง 5.หากมีผู้บาดเจ็บ โทรแจ้งสายด่วน 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง