วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ และคณะนวัตกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยรังสิต พาสื่อมวลชนเยี่ยมชมศึกษาดูงานของสถาบันวิจัยกัญชาเพื่อการแพทย์ ได้แก่การปลูกกัญชาอินทรีย์ในโรงเรือนต้วยระบบน้ำหยด, การปลูกกัญชาในเรือนกระจกต้วยระบบน้ำแบบสปาราก, ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อกัญชา, กัญชาของกลาง, น้ำมันกัญชา(Cannabis Oil), ตำรับยาไทย, การเตรียมสารสกัดกัญชา ด้วยเครื่อง Super critical fluid extraction(SFE) และButane Extraction, การสกัดแยกสารบริสุทธิ์จากสารสกัดกัญชาด้วยเครื่อง Preparative HPLC, การทดสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารสกัดกัญชาในสัตว์ทดลอง, ผลิตภัณฑ์แคนนาบินอลสเปรย์ฉีดพ่นในช่องปาก, ผลิตภัณฑ์สเปรย์ฉีดพ่นในช่องปากจากสารสกัดกัญชา, ผลิตภัณฑ์ยาเม็ดเวเฟอร์แตกตัวเร็วในช่องปากที่มีส่วนผสมของสารสกัดกัญชา, การวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพสารสกัดกัญชาและผลิตภัณฑ์จากสารสกัดกัญชาด้วยเครื่อง LC-MS และ HPLC และการทดสอบฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารสกัดกัญชาในหลอดทดลอง เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 2562

           เรื่อง/ภาพ วันชัย ไกรศรขจิต(Wanchai Kraisornkhajit)