royal coronation
7 ธันวาคม 2562
ข่าวด่วน

(คลิป) นำร่องอบรมเยาวชนต่อต้านยาเสพติด

22 กรกฎาคม 2562 - 10:04 น.
สังคม,ภูมิภาค,นครราชสีมา
Shares :
เปิดอ่าน 541 ครั้ง

นครราชสีมา - คมข่าวทั่วไทย

คลิปที่ 1

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปัจจุบันปัญหายาเสพติด ในพื้นที่ประเทศไทย พบว่ามีเยาวชน และประชาชนประสบปัญหาติดยาเสพติดเป็นจำนวนมาก จนเกิดปัญหาสังคมเสื่อมโทรมอาชญากรรมเกิดขึ้นมากมาย ซึ่งชมรมทูบีนัมเบอร์วัน เอี่ยมเฮง เล็งเห็นปัญหายาเสพติด ที่จะต้องร่วมกันรณณรงค์ให้ยาเสพติดเกิดขึ้นน้อยที่สุด ภายในจังหวัดนครราชสีมา ดังนั้นทางด้าน ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล ในฐานะประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน เอี่ยมเฮง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา เล็งเห็นคุณภาพชีวิตของเยาวชนและประชาชน ให้ห่างไกลยาเสพติด จึงได้จัดอบรมโครงการเยาวชนต่อต้านยาเสติด โดยมีชมรมทูบีนัมเบอร์วัน เอี่ยมเฮง เป็นต้นแบบของจังหวัดนครราชสีมา ดังนั้นจึงได้มอบหมายโครงการดังกล่าวให้กับประธาน ชมรม หน่วยงาน สถานบันการศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้เข้าร่วมโครางการ เยาวชนต่อต้านยาเสพติดของจังหวัดนครราชสีมา

 

 

 

 

 

 

 นายสมัย ปัดกรอง ประธานชมรมทูบีนัมเบอร์วัน เอี่ยมเฮง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ทางชมรมทูบีนัมเบอร์วัน เอี่ยมเฮง ได้มีการอบรม นักเรียนโรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา อำเภอเสิงสาง กว่า 80 คน เน้นเรื่องคุณธรรมจริยธรรม คุณงามความดี และรู้จักมารยาทไทย รู้จักการปฏิบัติการช่วยเหลือสังคม ในส่วนเรื่องยาเสพติดได้ตะหนักถึงโทษและพิษภัยและรู้จักการป้องกัน การให้คำแนะนำช่วยเหลือเพื่อนที่อาจจะหลงผิด อย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยว ซึ่งจะเกิดผลกระทบกับตัวและครอบครัว อีกทั้งต้องมีภูมิคุ้มกันจิตใจที่ดี เพื่อป้องกันปัญหาก่อนจะลุกลามทั่วประเทศชาติ ซึ่งที่ผ่านมาโครงการชมรมทูบีนัมเบอร์วัน เอี่ยมเฮง มีการอบรมมาแล้วหลายรุ่น ตลอดระยะเวลา 14 ปี โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มีความห่วงใยและเป็นห่วงเยาวชนเป็นอย่างมาก โดยชมรม มีความพร้อมไม่ว่าจะเป็นวิทยากร อาหาร และที่พัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อย่างไรก็ตาม โครงการชมรมทูบีนัมเบอร์วัน เอี่ยมเฮง เริ่มตั้งแต่ปี  2548 ปัจจุบันเข้าปีที่14 ย่างเข้าปีที่ 15 สามารถรักษามาตรฐาน สร้างผลงานมากมาย ร่วมไปถึงกิจกรรมต่างๆ และรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบยอดเพชรปีที่ 4 ติดต่อกัน ได้เป็นผลสำเร็จ ซึ่งรับรางวัลที่เมืองทองธานี ซึ่งเราจะต้องรักษามาตรฐานต่อไปแล้วก็คิดว่ายังต้อง รณรงค์ปัญหายาเสพติด แบบไม่หยุดยั้ง ถึงแม้ว่าจะเป็นต้นแบบ หรือไม่มีการประกวด แต่ที่นี่ก็ยังเป็นชมรมที่รณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ