วันที่ 15 ก.ค.2562 ที่ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง รรท.ผบช.สตม. พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง ผบก.ตม 3 พ.ต.อ.รัชธพงศ์ เตี้ยสุด ผกก.สส.บก.ตม.3 ร่วมแถลงข่าวการจับกุมชาย 3 คน สัญชาติกัมพูชา บุคคลต่างด้าว นุ่งห่มจีวร ลักษณะคล้ายพระสงฆ์ เดินบิณฑบาตอยู่บริเวณริมชายหาดหัวหินและบริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

              การจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากทางเจ้าหน้าที่กก.สส.บก.ตม.3 ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่ามีบุคคลคล้ายคนต่างด้าวแต่งเป็นพระสงฆ์ เดินบิณฑบาตอยู่บริเวณริมชายหาดหัวหินและบริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีพฤติการณ์รับปัจจัย(เงินสด)และสิ่งของจากประชาชนทั่วไป โดยบิณฑบาตเป็นเวลานานผิดปกติวิสัยของพระสงฆ์โดยทั่วไป เจ้าหน้าที่ตารวจ กก.สส.บก.ตม.3 จึงลงพื้นที่เพื่อดสืบสวน ซึ่งจากการตรวจพบพระสงฆ์ที่มีลักษณะคล้ายบุคคลต่างด้าว เดินบิณฑบาตอยู่บริเวณชายหาดหัวหิน จึงติดตามเฝ้าดูพฤติกรรมอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเดินบิณฑบาตไปถึงบริเวณตลาดสดเทศบาลหัวหิน และยืนรอรับปัจจัย(เงินสด)และสิ่งของจากประชาชนทั่วไป จึงแสดงตัวและควบคุมตัวพระสงฆ์ทั้ง 3 รูปเพื่อตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่า พระสงฆ์ทั้ง 3 รูป ยอมรับว่า เป็นพระสงฆ์จากประเทศกัมพูชา ไม่มีหนังสือเดินทางและได้หลบหนีเข้ามายังประเทศไทย อีกทั้งยังเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งมีประชานชนและนักท่องเที่ยวจานวนมาก เพื่อหารายได้จากการบิณฑบาต เจ้าหน้าที่ตารวจจึงนาพระสงฆ์ ทั้ง 3 รูป ไปดำเนินการลาสิกขา โดยความเต็มใจของพระสงฆ์ดังกล่าว จากนั้นได้ดำเนินการจับกุมตัวเพื่อดาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

              สตม. ขอเรียนให้ท่านทราบว่า สตม. มีมาตรการในการตรวจสอบ กวดขัน และปราบปรามการกระทาความผิดในด้านต่างๆ รวมทั้งดาเนินการตรวจสอบชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม กระทาผิดกฎหมาย ก่อเหตุอันตรายต่อความสงบสุขและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน ทาให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของประเทศชาติ หากประชาชนท่านใดพบเห็นเบาะแสการกระทำความผิด กรุณาแจ้งมายัง สานักงานตรวจคนเข้าเมือง เลขที่ 507 ซ.สวนพลู แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 1178 หรือที่ www.immigration.go.th จักขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง