วันที่ 12 ก.ค.62 ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สนามหลวง เมื่อเวลา 09.30 น.ที่ผ่านมา องค์คณะผู้พิพากษา 9 คน คดีทุจริตโครงการบ้านเอื้ออาทรของการเคหะแห่งชาติ หมายเลขดำ อม.42/2561 และ 102/2561 นัดไต่สวนพยานครั้งที่ 2 คดีที่อัยการสูงสุด เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นายวัฒนา เมืองสุข อายุ 61 ปี อดีต รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ยุครัฐบาลทักษิณ 2 และแกนนำพรรคเพื่อไทย, นายมานะ วงศ์พิวัฒน์ อดีตกรรมการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) และอดีตประธานอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการปี 2548-2549, นายพรพรหม วงศ์พิวัฒน์ อดีตผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจก่อสร้างที่พักอาศัย, นายอภิชาติ หรือ เสี่ยเปี๋ยง จันทร์สกุลพร นักธุรกิจค้าข้าวรายใหญ่, นายอริสมันต์ หรือกี้ร์ พงษ์เรืองรอง อายุ 55 ปี อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยรักไทย  และกลุ่มเอกชน รวม 14 ราย เป็นจำเลย ที่ 1-14 ในความผิดเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ ข่มขืนใจหรือจูงใจเพื่อให้บุคคลใดมอบให้หรือหามาให้ซึ่งทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองหรือผู้อื่น ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 148, เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต มาตรา 157, ฐานเป็นพนักงานเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อให้กระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 148 และ ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2502 มาตรา 6, 11 และเป็นผู้สนับสนุนการกระทำผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 86, 91

 

 

 

              โดยวันนี้ อัยการโจทก์ นำพยานเข้าไต่สวนรวม 5 ปาก ประกอบด้วย นายประสาน ตันประเสริฐ ประธาน กคช. , นางอมรพรรณ พงศ์พิโรดม ผอ.ฝ่ายการคลังและนโยบายการเงิน กคช. , นายสรวุฒิ ตังกาพล รองผู้ว่า กคช. , นางปิยะศิริ นาโคศิริ รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ กคช. และนายธนากร หอวณิช ผอ.กองจัดหาที่ดิน กคช. (ทั้งหมดตำแหน่งขณะเกิดเหตุ) โดยภาพรวมของการไต่สวนพยานทั้งเช้าและบ่าย เป็นการซักถามเนื้อหาหลักๆ เกี่ยวกับขั้นตอนที่บริษัทต่างๆ เสนอเข้าร่วมโครงการบ้านเอื้ออาทร, หลักเกณฑ์ตามประกาศเมื่อวันที่ 14 ต.ค. 2548, การเปลี่ยนเงื่อนไข TOR รวมถึงการเบิกเงินล่วงหน้า ซึ่งในช่วงที่ทนายความจำเลยซักถามพยานโจทก์ พยานโจทก์ ต่างยืนยันได้ปฏิบัติทุกอย่างตามระเบียบหลักเกณฑ์ ไม่ได้รับเงินหรือเอื้อประโยชน์ผู้ใด นายวัฒนา จำเลยที่ 1 ไม่ได้เข้ามาแทรกแซง และไม่ได้รู้จักพูดคุยกับนายอภิชาติ หรือเสี่ยเปี๋ยง จำเลยที่ 4

              ขณะที่วันนี้ นายวัฒนา จำเลยที่ 1 ได้ยื่นคำร้องต่อศาล กรณีตรวจพบว่าบันทึกคำให้การของพยาน 2 ราย คือนายพิทยา เจริญวรรณ กับนายพรศักดิ์ บุณโยดม ในชั้นคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.) ถูกตัดตอนข้อความของพยานในสาระสำคัญ จึงขอให้ไต่สวนผู้กระทำ

              ขณะที่ อัยการโจทก์แถลงคัดค้านคำร้องของจำเลยดังกล่าว ศาลจึงมีคำสั่งให้อัยการโจทก์ ส่งคำคัดค้านเข้ามาภายในวันที่ 18 ก.ค.นี้ เพื่อประกอบการวินิจฉัย

              โดยนายวัฒนา อดีต รมว.พม. ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมถึงการยื่นคำร้องว่า บันทึกคำให้การของพยานจะต้องตรงกับที่เคยให้การในชั้นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และ คตส. ไม่มีสิทธิไปแต่งคำให้การ ตัดทอน ต่อเติมข้อความ แต่มีการไปตัดข้อความสาระสำคัญที่พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตน แล้วปล่อยให้คลุมเครือ คำให้การในชั้น คตส. มีทั้งหมด 25 หน้า แต่ 9 หน้า ไม่มีลายเซ็น ตนจึงร้องว่ามีการยัดไส้ เอาอันใหม่มาเปลี่ยน เลยไม่มีลายเซ็น ขณะที่การไต่สวนพยานวันนี้ เห็นได้ว่า 1.เราไม่เคยไปแทรกแซง 2.เป็นการทำงานตามอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทุกคน 3.ไม่มีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นกับ กคช. ทำงานสำเร็จ และ 4.ตนกับเสี่ยเปี๋ยงไม่เคยเชื่อมโยงอะไรกัน