royal coronation
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
ข่าวด่วน

เดินหน้าผลิตยาแผนโบราณผสมกัญชา 16 ตำรับ

วันที่ 22 มิถุนายน 2562 - 18:33 น.
Breaking news,กัญชา,พิษณุโลก,ยาแผนโบราณ
Shares :
เปิดอ่าน 2,365 ครั้ง

พิษณุโลก - คมข่าวทั่วไทย

 

วันที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 09.09 น ที่วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นายแพทย์มารุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานเปิดงาน 330 ปี กัญชาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พิษณุโลกเมืองสมุนไพร ตามกิจกรรมโครงการส่งเสริมตลาดธุรกิจบริการสุขภาพ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี นายมานิตย์ สีฆสัมบันน์ นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก อาจารย์ประเสริฐ อัตโตหิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดชลบุรี อาจารย์ชัยวัฒน์ พันธ์รัศมี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรพิษณุโลก และผู้เข้าร่วมอบรมให้การต้อนรับ

 

 

 

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ได้รับจัดสรรงบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อดำเนินการจัดงาน 330 ปี กัญชาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พิษณุโลกเมืองสมุนไพร ภายใต้กิจกรรมโครงการส่งเสริมตลาดธุรกิจบริการสุขภาพ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายการค้าความร่วมมือและส่งเสริมความเข้มแข็งธุรกิจบริการสุขภาพ และกระตุ้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมธุรกิจบริการสุขภาพ

และส่งเสริมการตลาดเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของธุรกิจบริการสุขภาพในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลก รับผิดชอบการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของประชาชนในพื้นที่จังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง 1 โดยการจัดอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง ครอบคลุม 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดตาก

รวมถึงการจัดกิจกรรมการเสวนาการใช้กัญชาตามภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยโดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ การแพทย์แผนไทยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การรักษาผู้ป่วย การอบรมให้ความรู้และสาธิตการปรุงยาตำรับยาที่มีการใช้ผสมอยู่ 16 ตำรับ และการใช้การใช้ที่ถูกต้องแก่ผู้ป่วย ประชาชนทั่วไป นิทรรศการความรู้ด้านการปลูก การผลิต การจำลองคลินิกสาธิตกัญชาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การตรวจรักษาทางการแพทย์แผนไทย การอบรมผู้ใช้กัญชา แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ หมอฟื้น และการให้ความรู้ด้านสุขภาพต่างๆโดยผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายแพทย์มารุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดเผยว่า การใช้กัญชาในการรักษาประชาชน ขณะนี้รัฐบาล กระทรวงสาธาณสุข ประชาคมการแพทย์แผนไทย มีความประสงค์ที่จะใช้กัญชามาเป็นตำรับยารักษาผู้ป่วย ซึ่งได้รับการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์แพทย์ไทย ซึ่งครูบาอาจารย์เราได้เลือกยาแผนโบราณที่มีส่วนผสมกัญชามาแล้ว 16 ตำรับ ซึ่งไทยเรามีอยู่จำนวนมาก จาก 26,000 กว่าตำรับ คัดออกมาแล้ว 90 ตำรับ และเบื้องต้นตกลงกันว่า ให้ใช้ 16 ตำรับก่อน ในส่วนของแพทย์แพทย์ไทย ใช้กัญชาในปริมาณไม่มากนัก ถือว่าเป็นกระสายยา เป็นตัวหนึ่งในการรักษาผู้ป่วยตามอาการต่าง ๆ เราจะให้กัญชาเป็นส่วนผสมของยาที่สำคัญ กลับมาใช้ได้ใหม่อีกครั้งหนึ่งในประเทศไทยได้อย่างเร็วที่สุด

 

 

 

 

 

 

ขณะนี้การแพทย์แผนไทย ได้รับอนุญาติกัญชาของกลาง  ซึ่งไม่มีโลหะหนัก ยาฆ่าแมลงเกินกำหนด จะให้โรงพยาบาลพระอาจารย์ฟั้นผลิต ในเบื้องต้นจะผลิต 5 ตำรับแรกก่อน และจะตามมาเรื่อย  ๆ จนครบ 16 ตำรับ ส่วนตำหรับหนึ่งคือ ยาน้ำมันสนั่นไตรภพ ต้องใช้ช่อดอกสด ซึ่งกำลังขอไปจากปปส. ที่ได้ข่าวว่าไปจับต้นกัญชาสดได้ เราประสานปปส. นำมาเพื่อผลิตเป็นยาแผนโบราณ จะให้ประชาชนได้รับประโยชน ทำให้สมุนไพรกัญชาในตำรับยาของเราได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ในราคาที่ไม่แพง โดยผู้ที่จะซื้อได้คือผู้ป่วย และผู้สั่งยาได้คือแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ที่ผ่านการอบรม และต้องมีการติดตามอาการผู้ป่วยด้วยว่ามีอาการอย่างไร มีผลค้างเคียงหรือไม่

 

 

 

 

 

 

อาจารย์ปานเทพ  พัวพงษ์พันธ์ คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการ และเวชศาสตร์ชะลอวัย มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า เราได้ทำลองในหลอดทดลองไปแล้ว ว่าสารทีเอสซีมีผลในการทำให้เซล์มะเร็งในสัตว์ทดลองฝ่อตายล ง  และอีกว่าพบสารพีพีเอ็น เป็นสารอีกชนิดหนึ่ง ที่ไม่ออกฤทธิ์ทางจิตประสาท มีผลยับยั้งเซลมะเร็งปอดในหนูทดลองได้ โดยใช้เซลมะเร็งของผู้ป่วยไปเพาะในหนู ขั้นตอนต่อไปต้องวิจัยทดลองในมนุษย์ ซึ่งต้องได้รับการสนับสนุนจากสิ่งที่เป็นกัญชาที่ได้รับการจับกลุ่มเป็นกัญชา และสามารถใช้ทางยา ทำให้เรามีความเข้าใจในมิติทางวิทยาศาสตร์ ทำให้เราพึ่งพาตนเองได้ ไม่ต้องพึ่งสิทธิบัตรยาจากต่างประเทศเพียงอย่างเดียว เป็นงานวิจัยทางกัญชาสมัยใหม่ที่เรามาไกลที่สุดในขณะนี้

อาจารย์ปานเทพ กล่าวอีกว่า  ขณะเดียวกันตำรับยาไทย เป็นทางลัดทางเดียวที่สามารถนำมาใช้ในมนุษย์ได้เลย ไม่ต้องรอในสัตว์ทดลอง เป็นวิธีการที่เร็วที่สุดในกระบวนการที่ภูมิปัญญาชาติมีอยู่ เหลือขั้นตอนต่อไปทำอย่างไรให้การวิจัยในระดับมหาวิทยาลัยจะมีบทบาทในการมีส่วนร่วมทำให้ตำรับยาแผนโบราณที่ประกาศใช้มีความแม่นยำ ถูกต้อง ที่ใช้การวิจัย จากครูภูมิปัญญาต่าง ๆ อาทิ การใช้สด ใช้แห้ง ใช้ดอก ใช้ใบ ในอุณหภูมิต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบัน เรารู้จักสารสำคัญในกัญชามากแล้วในเภสัชยุคใหม่ ทำให้เราเติมเต็มภูมิปัญญาชาติที่มีแต่เดิมไปได้ไกลมากขึ้น  หน่วยงานภาครัฐโดยนโยบาย ภาคราชการ มหาวิทยาลัย ภาคประชาชนต้องร่วมมือกัน และสื่อสารให้เป็นเอกภาพ กัญชาจะเป็นของดี ไม่เป็นของเสีย ประเทศไทยในเรื่องการใช้กัญชาจะไม่แพ้ชาติใดในโลก เรามีเภสัขยุคใหม่ และมีตำรับยาที่ชาติอื่นไม่มี จากภูมปัญญาบรรพชน

 

 

 

 

 

 

สำหรับตำรับยาแพทย์แผนไทย 16 ตำรับ ที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม กรมแพทย์แผนไทยจะดำเนินการผลิต อาทิ ยาศุขไสยาศน์ ช่วยให้นอนหลับ เจริญอาหาร ฟื้นฟูกำลังของผู้ป่วยเรื้อรัง ยาน้ำมันสนั่นไตรภพ ช่วยลดอาการแพทรกซ้อนในผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ มะเร็งมดลูก มะเร็งตับในระยะเบื้องต้น นาทำลายพระสุเมรุ บรรเทาอาการเกร็งกล้ามเนื้อ แขนขาอ่อนแรง ชาในผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต  ยาทัพยาธิคุณ ลดอาการมือชาเท้าชา และใช้รักษาอาการมือเท้าบวมในผู้ป่วยมะเร็งตับ ยาแก้โรคจิตค ลดความกังวลในจิตใจ  ยาไฟอาวุธ แก้ลมจุกเสียด อ่นเพลียไม่มีแรง เป็นต้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวเกี่ยวข้องในเครือ
Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ