ข้าพเจ้าทั้งสาม (นายธาม เชื้อสถาปนศิริ จำเลยที่ 1 , บริษัท คม ชัด ลึก มีเดีย จำกัด จำเลยที่ 2 , นายปิยะ รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร จำเลยที่ 3) ได้ลงทั้งข้อความ , รูปถ่าย และบทความในทำนองหาว่า บริษัท เดอะสแตนดาร์ด จำกัด เป็นสื่อที่ไม่เป็นกลาง , มีการเสี้ยม , มีนักการเมืองหนุนหลังฯ เป็นต้นนั้น

 

 

 

               ซึ่งเป็นการหมิ่นประมาทจนเป็นเหตุให้บริษัท เดอะสแตนดาร์ด จำกัด ได้รับความเสียหาย เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง , บริษัท เดอะสแตนดาร์ด จำกัด จึงได้ฟ้องเป็นคดีอาญา อ. 922/2562 ต่อศาลอาญานั้น กรณีดังกล่าวเกิดจากความเข้าใจผิด โดยข้อความที่จำเลยทั้งสามได้ลงไปนั้นคลาดเคลื่อนต่อข้อเท็จจริง บัดนี้ ข้าพเจ้าทั้งสามได้ยอมรับว่าเกิดความผิดพลาดในข้อความที่ลงทำให้บริษัท เดอะสแตนดาร์ด จำกัด ได้รับความเสียหาย จึงขอโทษมา ณ โอกาสนี้ และขอสัญญาว่าจะไม่กระทำการให้บริษัท เดอะสแตนดาร์ด จำกัด ได้รับความเสียหายในลักษณะดังกล่าวนี้อีกต่อไป