นายสัตวแพทย์ธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานปศุสัตว์ จ.พิษณุโลก ประกาศขอรับบริจาคเสื้อผ้าที่เก่า หรือไม่ใช้แล้ว เพื่อนำมาตัดเป็นชุดกันเลียให้กับ สุนัข และแมวจรจัด ที่ทางปศุสัตว์ได้ไปทำหมันให้ฟรี ตามพื้นที่ วัด โรงเรียน ต่างๆ ในพื้นที่ จ.พิษณุโลก ตามนโยบาย  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ที่ต้องการลดจำนวนประชากร ของสุนัข และแมว จรจัด ด้วยวิธีการทำหมัน เพื่อลดจำนวนการขยายพันธุ์ ซึ่งเป็นวิธีที่สามารถแก้ไขปัญหาสัตว์จรจัดได้อย่างเป็นรูปธรรมนั้น

               นายสัตวแพทย์ธรรมนูญ กล่าวอีกว่า ประกอบกับทางปศุสัตว์ จ.พิษณุโลก ได้ร่วมโครงการปศุสัตว์กำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยจะจัดสัตวแพทย์เคลื่อนที่ทุกเดือน เดือนละ 2 ครั้ง

               โดยการเลือกแหล่งที่มีประชากรของสัตว์จรจัดเยอะมากที่สุด คือตามวัด และตามโรงเรียน โดยเฟสแรกเราเลือกกลุ่มเป้าหมายไปที่วัด โรงเรียน ที่ค่อนข้างอยู่ในเขตชุมชนก่อน โดยประสานขอข้อมูลไปทาง องค์การบริหารส่วนตำบล ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อแจ้งให้ทางวัดทราบ และเตรียมพร้อมในการเตรียมสัตว์จรจัด สำหรับการฉีดพิษสุนัขบ้า และทำหมัน เพื่อป้องกันการเพิ่มจำนวนประชากรของสัตว์จรจัด

 

 

 

 

               แต่เนื่องจากงบประมาณในเรื่องของการทำหมันสัตว์ของปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกนั้น เราสามารถทำได้คือ ปีละ 1000 ตัว แต่ขณะที่สัตว์จรจัดในจังหวัดพิษณุโลกนั้น มีประมาณ 1 หมื่นตัว ทำให้เราเองต้องประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายที่พอลดต้นทุนได้ ก็คือชุดผ้ากันเลีย ซึ่งจากเดิมหากสุนัข หรือแมว ที่ได้รับการผ่าตัดทำหมันแล้วจะใส่ปลอกคอกันเลีย แต่เนื่องจากเป็นพลาสติก ค่าใช้จ่ายสูง มีน้ำหนักเยอะ สัตว์จรจัดไม่เคยชิน ทำให้บางตัวรำคาญพยายามเอาออกเองตามสัญชาตญาณของสัตว์ บางตัวไม่ยอมกินน้ำหรืออาหาร ทางเราจึงมองว่า ต้องหาวิธีอื่นที่สามารถลดค่าใช้จ่าย ลดการใช้พลาสติก และสัตว์จรจัดเองก็พอรับได้ จึงคิดว่าน่าจะเป็นชุดกันเลียจากเศษผ้าเก่าที่ความลงตัวที่สุด และก็ได้เริ่มใช้มาตั้งแต่ช่วงเดือน ธันวาคม 2561 ก็นับว่าได้ผลดี จนถึงวันนี้ก็ทำหมันให้สัตว์จรจัดไปแล้ว 800-900 ตัว และยังเหลืออีกจำนวนมากที่ปศุสัตว์จังหวัดต้องดำเนินโครงการต่อไป

               จึงขอบอกบุญไปยังประชาชนทั่วไป ที่มีเสื้อผ้าเก่า เศษผ้าเก่า หากเป็นไปได้อยากได้ผ้าเนื้อบางไม่ร้อนเกินไป ยิ่งถ้าเป็นประเภท ถ้าอ้อมเด็ก ชุดเด็ก หรือจีวรพระเก่าๆ จะดีมาก เพราะเป็นผ้าที่บางแนบเนื้อ เมื่อนำมาทำชุดกันเลียแล้ว สัตว์จรจัดไม่ร้อนเกินไป แต่หากเป็นผ้าประเภทอื่นที่บริจาคมาแล้ว ทางเราก็ไม่ได้นำไปทิ้ง แต่จะนำไปมอบต่อให้กับสถานสงเคราะห์สัตว์ ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับปศุสัตว์จังหวัด 3-4 แห่ง ซึ่งมีสัตว์จรจัดประมาณ 800-900 ตัว เพื่อนำไปใช้ต่อในช่วงฤดูหนาว อากาศเย็น ก็สามารถนำไปใส่ให้กับสุนัข และแมว เพื่อให้ความอบอุ่นกับร่างกายได้อีกด้วย