วันที่ 14 มิ.ย. ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งมีวาระพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี โดยที่ประชุมให้ความเห็นชอบรายชื่อบุคคลที่เหมาะสม 7 คน ได้แก่ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์  นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน  นายสาธิต ปิตุเตชะ นายนิพนธ์ บุญญามณี คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รองหัวหน้าพรรค นายจุติ ไกรฤกษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และอดีตเลขาธิการพรรค นายถาวร เสนเนียม ส.ส.สงขลา แต่ยังไม่ได้พิจารณาว่าคนเหล่านี้จะไปดำรงตำแหน่งกระทรวงใดบ้าง โดยจะนำผลดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมร่วมระหว่าง ส.ส.กับกรรมการบริหารพรรค ที่ได้เริ่มขึ้นในเวลา 17.40 น.ของวันนี้