“นายกสมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ” ออกโรงเตือน “กรมสรรพสามิตเครื่องดื่มมอลต์ไม่มีแอลกอฮอลล์ทางเลือกของนักดื่ม ไม่สร้างนักดื่มหน้าใหม่ พร้อมช่วยลดปัญหาเมาแล้วขับ หวังอัตราภาษีใหม่ต่ำกว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 

          นายธนากร คุปตจิตต์ นายกสมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย หรือ TABBA กล่าวถึงกระแสข่าวที่ระบุว่า กรมสรรพสามิตรเตรียมเรียกเก็บภาษีเครื่องดื่มมอลต์ไม่มีแอลกอฮอลล์ หรือที่หลายคนรู้จักว่าเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ ให้มีอัตราเดียวหรือใกล้เคียงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ว่า ขณะนี้เรายังไม่มีข้อมูลของโครงสร้างการจัดเก็บภาษีของเบียร์ที่ไม่มีแอลกอฮอล์อย่างชัดเจนจากทางกรมสรรพสามิต และหากมีการปรับโครงสร้างภาษีสินค้ากลุ่มนี้จริง ทางผู้ประกอบการก็พร้อมให้ความร่วมมือ แต่อาจจะขอความชัดเจนและเป็นธรรมในการจัดเก็บ ไม่ควรเลือกปฎิบัติเฉพาะเบียร์ไม่มีแอลกอฮอล์ แต่ควรครอบคลุมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ประเภทอื่นๆ ด้วย และอัตราภาษีใหม่ควรจะต่ำกว่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ประเภทอื่นๆ ที่จัดเก็บอยู่ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ภาษีของเครื่องดื่มประเภทนี้ในประเทศอื่นๆ นั้น เท่าที่ทราบจะไม่มีการจัดเก็บ แต่เทรนด์ของเครื่องดื่มประเภทนี้มีการเติบโตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพราะเป็นทางเลือกของนักดื่มในเวลาที่ไม่ต้องการบริโภคแอลกอฮอล์ซึ่งมีมาระยะหนึ่งแล้ว 

 

         “ในเมืองนอกมีทั้ง ไซเดอร์ ไวน์ ไวน์คูลเลอร์ รัม และเครื่องดื่มคล้ายคลึงกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทอื่นๆ แต่มีแอลกอฮอล์เป็น 0% ผมมองว่า เครื่องดื่มเหล่านี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนักดื่มหน้าใหม่ แต่เป็นการช่วยลดปัญหาหลายๆ เรื่องมากกว่า อาทิ ด้านสุขภาพ ตลอดจนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์การอนามัยโลก ในการที่จะลดปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เป็นอันตราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเมาแล้วขับ” นายธนากร ระบุ

 

       รายงานข่าวจากบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งหนึ่งเปิดเผยว่า บริษัทฯมีแผนจะนำเครื่องดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์เข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย เพื่อเป็นทางเลือกให้นักดื่มแต่เมื่อได้ทราบข่าวดังกล่าวจึงได้ระงับแผนการนำเข้าเป็นการชั่วคราว เพราะหากราคาใกล้เคียงกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ปัจจุบันคงไม่สามารถนำเข้ามาแข่งขันได้ อาจจะเปลี่ยนแผนนำเข้าเบียร์ราคาถูกจากประเทศต่างๆ เข้ามาจำหน่ายดีกว่า ทั้งนี้ตลาดเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์ในต่างประเทศเติบโตขึ้นเรื่อยๆ อย่างก้าวกระโดด เนื่องด้วยรัฐบาลมองว่าเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์ช่วยในเรื่องสุขภาพ และลดปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เป็นอันตราย จึงไม่มีการกรีดกันและคิดอัตราภาษีเครื่องดื่มประเภทนี้ต่ำกว่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มาก.