royal coronation
7 ธันวาคม 2562
ข่าวด่วน

'มิ่งขวัญ' ลาออก หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่

23 พฤษภาคม 2562 - 11:31 น.
มิ่งขวัญ,ลาออก,หัวหน้า,พรรคเศรษฐกิจใหม่
Shares :
เปิดอ่าน 1,295 ครั้ง

'มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์' ทำหนังสือแจ้งนายทะเบียนพรรคการเมืองลาออกจากหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่ อ้างพ้นเลือกตั้งแล้ว แต่ยังคงเป็นสมาชิกพรรคและ ส.ส.

     นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์  ได้ทำหนังสือเรื่อง การลาออกจากตําแหน่ง หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่ถึง นายทะเบียนพรรคการเมือง  โดยหนังสือฉบับดังกล่าวมีใจความ ระบุว่า

       เนื่องจากการบริหารจัดการในพรรคเศรษฐกิจใหม่ ตามที่ข้าพเจ้าได้เคยแถลงข่าวไปแล้วก่อนหน้านี้ ว่าการบริหารจัดการในพรรคได้แบ่งแยกภารกิจการทํางานออกเป็น 2 ส่วน อย่างชัดเจน กล่าวคือ ข้าพเจ้ามีหน้าที่รับผิดชอบในการร่างนโยบายระบบเศรษฐกิจใหม่ การออกไปพูดกับสาธารณชนและสื่อต่างๆ ส่วนการบริหารกิจการภายในพรรค การรับสมัครสมาชิกพรรค คัดเลือกผู้สมัคร การระดมทุน และการบริหารจัดการทางการเงินทั้งหมด เป็นหน้าที่รับผิดชอบของนายสุภดิช อากาศฤกษ์ และทีมบริหารอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ดูแล บัดนี้ได้ผ่านพ้นการเลือกตั้งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าจึงเห็นว่า เป็นช่วงเวลาอันเหมาะสม จึงขอลาออกจากตําแหน่งหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่

        การลาออกนี้เป็นการลาออกจากตําแหน่งหัวหน้าพรรคเพียงอย่างเดียว หากแต่ยังคงสถานะ สมาชิกภาพของพรรคเศรษฐกิจใหม่ และตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระบบบัญชีรายชื่อ

       ทั้งนี้ นายสุภดิช อากาศฤกษ์ รองหัวหน้าพรรคคนที่ 1 จะทําหน้าที่รักษาการแทนหัวหน้าพรรค ตามข้อบังคับพรรค ข้อ 14 ไปก่อนจนกว่าจะมีการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่

      อนึ่ง การที่พรรคเศรษฐกิจใหม่ได้รับเลือกเป็นผู้แทนราษฎรในระบบบัญชีรายชื่อมาทั้งหมด 6 คน นั้น ข้าพเจ้าและผู้แทนราษฎรรวมทั้งหมด 6 คน จะรักษาคํามั่นสัญญาที่ได้เคยให้ไว้กับประชาชน ตามที่ เคยได้แถลงข่าวกับสื่อมวลชนในทุกๆโอกาส ว่าจะปฏิบัติหน้าที่ต่างๆอย่างเต็มความสามารถต่อ ชาติ ศาสนา และเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์

      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ โดยหนังสือลาออกฉบับนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

 

Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ